Vice riksbankchef tror på långsam höjning av räntan

Kalmar Artikeln publicerades
Vice riksbankchefen Cecilia Skingsley föreläste i Kalmar.
Foto:Jörgen Ström
Vice riksbankchefen Cecilia Skingsley föreläste i Kalmar.

Sveriges extrema lågränteläge har varit bra för konsumtionen, men trots detta har inflationen varit låg. Vice riksbankchef Cecilia Skingsley tror inte på några dramatiska förändringar av läget.

På onsdagen gästade Skingsley konferensen Baltic Sea Region/China Day i Kalmar och pratade om Sveriges roll i den globala ekonomin.

– Just nu är jag ganska belåten med tillväxten i svensk ekonomi. Vi ligger nära vårt inflationsmål på två procent och BNP har goda prognoser både i år och nästa år, säger hon.

Sedan flera år tillbaka har Riksbanken haft en extremt låg reporänta för att stimulera konsumtionen och därmed driva upp inflationen till målet på två procent. Men trots stora penningpolitiska stimulanser är effekterna förvånande små – fortfarande är reporäntan negativ, -0,5 procent, och enligt Cecilia Kingsley kommer det inte att ske några dramatiska förändringar närmaste tiden.

– Vi har haft negativ ränta längre än vi hade kunnat vänta oss och stimulerat ekonomin längre än vi tänkt oss, men jag vill vara försiktig med att höja för snabbt. Det vi har byggt upp ska vi vårda, säger hon.

Cecilia Kingsley är en av sex ledamöter i riksbankens fullmäktige som sammanträder sex gånger om året.