Persson: ”Vi är väldigt beroende av vårt flyg”

Kalmar Artikeln publicerades

Satsningar på biobränsle ska minska flygets miljöeffekter, hoppas kommunalrådet Johan Persson (S). Att sluta flyga finns inte på kartan – Kalmar behöver flygplatsen.

– Kalmar Öland Airport är en av få svenska flygplatser som jobbar intensivt med att öka andelen biobränsle. Vi arbetar mycket med detta, säger Johan Persson.

Att satsa på flyget är en nödvändighet för Kalmars och regionens utveckling, anser han.

– Vi är väldigt beroende av vårt flyg. Hade vi haft ett snabbtåg utmed kusten till Stockholm och snabbare tåg till Köpenhamn, då hade vi kunnat diskutera att sluta flyga.

Kalmar Öland Airport är en av få i Sverige som har fått så kallat SGEI-godkännande, enligt Johan Persson. Det betyder att EU-kommissionen bedömt att flygplatsen är av allmänintresse och har gett sitt godkännande till att kommunen går in och med pengar för att stötta flyget.

Just nu behövs inte detta, flygplatsen går runt som det är, men enligt Johan Persson visar det hur viktigt flyget är för regionens utveckling.

– Vi hade till exempel inte på samma sätt kunnat locka e-hälsomyndigheten till Kalmar om vi inte hade haft flyget till Stockholm, säger han.

Kostnaden för att locka ett flygbolag att etablera sig i Kalmar är svår att säga i förväg. Och exakt hur finansieringen skulle kunna se ut blir en förhandlingsfråga mellan bolaget och Kalmar Airport.

– Under den första perioden, innan en flyglinje har satt sig, brukar det kosta pengar, säger Johan Persson.

Kommer ni att vara beroende av landstinget/regionen för att kunna genomföra flygsatsningen?

– Vi anger en färdriktning i vårt valmanifest. Hur och när finansiering – det är något vi får jobba med. I andra regioner så har man löst den här frågan med olika politiska majoriteter.