Vem släppte in nazisterna?

Kalmar Artikeln publicerades

Svenskarnas parti befäster länets position som ett brunt delta. Barometern följer ett parti som vill skapa svenska oaser på landsbygden, en form av etniskt homogena livsrum.

Vi är på väg hem till en nazist. Nästa år är det 70 år sedan Adolf Hitler tog sitt liv, men idéer om ras, folk och genetiskt arv finns kvar än i dag, även i den småländska myllan. Jag åker genom en klassisk bygd inte bara känd för sina utvandrare utan också för sina nazister. På väg mot Emmaboda i närheten av Broakulla passerar jag ett gods. Enligt uppgifter fanns det här på 30-talet ett litet pensionat. Ägaren var en organiserad nazist och han hyste bland annat Herman och Karin Göring under några nätter. I antirasistiska föreningen Expos rapport Intolerans 2013 sticker Kalmar län ut. Stiftelsen mäter antalet aktiviteter hos det de kallar rasideologiska miljön. I länet har dessa nära nog fördubblats på ett år och det är bara storstadslänen och Värmland, med en betydligt större befolkning, som visar på fler aktiviteter.
Den 14 september ställer Svenskarnas Parti upp i valet i 35 kommuner. I Kalmar län har partiet presenterat valsedlar i Västervik, Emmaboda och i Mönsterås. Det här är partiet som vill använda DNA-tester för att konstatera vilka som är svenska, där en tidigare partiledare uttryckt att det är dags att resa vapen mot mångkulturen där man i parti­programmet pratar om att för långsiktig överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum. Livsrum, lebensraum, var en central del i Hitlers ideologi.

Cirka 200 röster ger mandat
Vi kan alltså ha nazister i Emmabodas högsta folkvalda församling nästa år. Och det behövs inte många för att se till att så sker. Om cirka 200 personer väljer att lägga sin röst på SvP har man ett mandat. Kommunen har blivit lite av ett fäste för Svenskarnas parti. Anders Ärleskog är en av initiativ­tagarna till partiet och vice partiledare, han verkade i Emmaboda fram tills helt nyligen då han flyttade till Helsingborg. Han efterträddes av Sebastian Karlsson i Emmaboda som är ansvarig utgivare för partiorganet Realisten. Det är också han som är orsaken till att vi åker till Emmaboda.
Mötet har föregåtts av ett intensivt facebookande. Han vill inte träffa oss och hänvisar till artiklar jag skrivit om Svenskarnas parti och vilka epitet jag använt, högerextrema, invandrarfientligt och rasistisk. Det är naturligtvis inte ointressant. I denna artikel kallas partiet för nazistiskt. Detta med hänvisning till deras partiprogram, deras historia och vilka som företräder dem. Granskningsnämnden tog också beslut den 17 mars att etermedia får kalla partiet för nazistiskt, detta sedan de rådfrågat Säpo som uttalade:
”Trots att Svenskarnas parti inte kallar sig nationalsocialistiskt så finns ambitionerna kvar att avskaffa demokratin och införa nationellt styre”, menar Säpo.

Judiska konspirationsteorier
Sebastian Karlsson publicerade för några veckor sedan ett filmklipp på sin Facebooksida med titeln ”Hur sionisterna erövrar världen”, där vi får lära oss att judarna redan haft en etnisk rensning av Palestina och att samma sak kommer att hända i Europa. Det är en film som kommenteras av en Dr David Duke Duke som enligt Wikipedia vid 28 års ålder var ledare för rasistiska Knights of the Ku Klux Klan. Duke har också band till naziströrelser. Sebastian Karlsson kommenterar: ”Mycket intressant, sevärt och viktig debattinlägg!”
Efter att Sebastian Karlsson pratat med partistyrelsen går han med på att ställa upp för en intervju. Vi ses på Hotel Amigo med sin spanskinspirerade arkitektur som flödade exotism när det invigdes i mitten på 1960-talet, atmosfär och form i bjärt kontrast till hur många kanske skulle tolka innehållet i SvP:s partiprogram.
Det är samma dag som han beger sig till Ukraina för att vara frivillig och stödja deras nationalistiska kamp, främst genom det nationalistiska partiet Svoboda.
– Nej, jag är inte rädd. Det som händer händer, säger han. Jag gör det här för att ställa upp, stödja nationalister.
I Kiev träffar han bland annat Mikael Skillt, en välkänd partiföreträdare som senare blir misshandlad av Ukrainsk polis. På förläggningen där Sebastian Karlsson bor läggs mycket tid för att blottlägga den korruption som kommunisterna varit ansvarig för, men där hålls också kurser i hur man slåss med kniv hos föreningen Blade Brothers. I övrigt är han förtegen om vad som hände under hans vistelse i Ukraina.
– Jag vill se resultatet av intervjun först, innan jag berättar vad som hände, säger han.

Vill stävja svenskfientlighet
Vi pratar lokalpolitik och Emmaboda. Är det verkligen rätt kommun att arbeta politiskt i. Kommuners möjlighet till att begränsa invandring brukar inskränka sig till att skriva avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. När det handlar om stort flyktingmottagande handlar det ofta om avtal mellan Migrationsverket och företag som anordnar asylboende, där har inte kommuner någon vetorätt.

Var kommer invandrarna ifrån som bor i Emmaboda?
– Det är mycket negrer på gatorna, de kommer väl från Afrika. Men vi har fler saker att gå till val på.
Vad?
– Jobb till unga, bygga fler bostäder, samt se över möjligheterna till att erbjuda förmånligt boende för studenter för eftergymnasiala studier, säger han. Men vi måste naturligtvis också skapa möjligheter för ungdomar att bo kvar.
Varför är invandringsfrågan så viktig, varför driva främlingsfientligheten så hårt?
– Om någon bröt sig in i ditt hus på xxxvägen (han nämner min adress) och du körde ut honom, skulle du då betraktas som gästovänlig? Men återigen vi driver helst andra politiska frågor, men vi måste stävja svenskfientligheten.
Hur känns det att bli kallad nazist?
Sebastian Karlsson rycker på axlarna.
– Det är media som sätter epiteten, jag bryr mig inte. Men är man anhängare av nationalsocialismen kanske man ska söka sig till Svenska motståndsrörelsen. Samtidigt som uttalade nationalsocialister är välkomna, det är viktigt att det inte missförstås. Det är inställningen till partiets punktprogram som är det viktiga, inte vad enskilda medlemmar och sympatisörer kallar sig.
Sebastian Karlsson har också tagit aktiv del i samhället. Han engagerade sig i nattvandrarna, i syfte att bidra till att det under helger är lugnt på Emmabodas gator. Men engagemanget fick ett abrupt slut.
”Med anledning av ditt medlemskap i Svenskarnas parti och med tanke på vad partiet förespråkar anser vi i Nattvandrarnas styrelse, att ditt engagemang i föreningen inte är förenligt med Nattvandrarnas regelverk och policy”
Samtidigt är han aktiv i Emmaboda hembygdsförening. Här finner han frid, säger han. Det är en förening som enligt honom, fokuserar mer på sin verksamhet än enskilda volontärers åsikter eller bakgrund. Här har man gemensamma mål att bevara kulturarvet. Det är också här på Bökön, som han vill bli fotograferad.

Gyllene gryning som förebild
En av Svenskarnas partis förebilder är de grekiska nazisterna Gyllene gryning. Deras status för närvarande är något oklar sedan några av deras företrädare dömts för mord, även om de gjorde ett bra EU-val. Partiledare Stefan Jacobsson slöt upp bakom ­partiet när deras företrädare häktats. ”Jag skickar detta brev för att uttrycka min tacksamhet till din kamp”.
SvP har bland annat kopierat det grekiska partiets sätt att arbeta utomparlamentariskt. Att visa att man är en del av samhället. Visa att man bryr sig och gör en insats. Rickard Pekkarinen gick med i Svenskarnas Parti när han bodde i Kalmar och är nu ersättare i partistyrelsen och distriktschef för länet. Han var en av de mest aktiva när det gäller att göra samhällsinsatser.
Han var med och såg till att Bergaungdomar fick nya fotbollsnät, han hjälpte Missing People i sökandet efter en försvunnen Kalmarbo, han såg också till att ordna fram personer som nattvandrande när kommunen hade svårt att få frivilliga.
– För oss är det viktigt att hjälpa föreningar som inte får statliga bidrag. Förutom det du nämnde hjälper vi också Sjöräddningssällskapet och nätverket Stoppa pedofilerna.

Kvalificerad elit ska styra
Så frågan om vem som släppte in nazisterna är kanske att de släppte in sig själva. De finns visserligen i folkvalda fullmäktigeförsamlingar men representanterna är konverterade Sverigedemokrater och tar sig också in i olika organisationer och funktioner för delta i civilsamhället.
Rickard Pekkarinens idé om politiskt styre ter sig nästan socialdarwinistisk till sin grund. Där en kvalificerad elit får styra landet.
– Vi vill ha ett styre där de bäst lämpade och insatta i frågorna är också de som beslutar. De 349 som sitter och bestämmer i dag har inga krav på sig. De behöver inte ha någon kompetens, inte vara närvarande eller ens nyktra.
Mönsterås var den första kommunen i landet där en representant från SvP tog plats i fullmäktige. 2010 blev Anders Leander invald då han representerade Sverigedemokraterna, ett år senare hoppade han av, blev politisk vilde och samtidigt medlem i SvP. Anders Leander har fått efterföljare och är nu en av fyra politiker i landet som är medlemmar i Svenskarnas parti och sitter i fullmäktige. Har det märkts i Mönsteråspolitiken?
Nej. Anders Leander kan knappast anklagas för att ha varit överaktiv i fullmäktige. Barometern har gått igenom protokoll från då han blev politisk vilde till i dag och den enda synliga avtryck han gjort är tre motioner och några voteringar. Det har handlat om att Ålemsbor är trötta på att aldrig få svar på medborgarförslag, att förskolebarn ska få utöka de tider på fritids och att väghinder ska bort. Han är däremot betydligt mer aktiv på sin blogg som nästan uteslutande handlar om invandrare eller snarare problemen de för med sig.

Lämnade SD i protest
Anders Leander visade sig än svårare att få intervjua. Efter att gjort flera försök så ger vi upp. Han meddelar att bara frågor via mejl kommer att besvaras. På mejl svarar han bland att han inte varit nöjd med sin sejour i fullmäktige.
– Nej, det är jag inte. Jag har visat vad jag står i motioner och voteringar. Men i övrigt har jag inte kunnat påverka.
Han lämnade SD i protest. Han menar att de blivit för mycket etablissemang och kallar regeringen för åttaklövern. Precis som SD menar att Sverige styrs av sju partier tycker Anders Leander att även Sverigedemokraterna ingår där. Han menar också att SD:s invandringspolitik är för mjuk. Att den är alltför PK, politiskt korrekt. En förkortning han återkommer flera gånger till ofta med tillägget journalistik. Att vi inom journalistiken borde skämmas för att vi bara skriver om en sida, att tidningarnas skriverier har gjort att han själv känner sig utsatt och att hans barn inte får leka med andra barn.
Anders Leander har tidigare hamnat i blåsväder vid ett flertal tillfällen. Förra året lade han upp polisens förundersökningsbilder på ett mordoffer på sin blogg. Han beskrev även mordet i termer som ”negervåldtäkten”. Leander har även publicerat delar av en antisemitisk artikel på sin blogg. 2012 har han uppmärksammats för att han på Facebook förespråkat våld mot vad han kallar islamister.
Du har Anders Breivik på bild på din blogg, varför?
– För att reta sådana PK-journalister som dig, mitt förtroende för er är lika med noll. Du brukar vrida och vinkla sanningen i det du skriver.
Det är några dagar efter nationaldagen. Svenskarnas Parti har valt att förlägga sitt årliga medlemsläger Nordisk vision mitt på Öland. Vid den vackra stenkyrkan i Högsrum har de hyrt Klockaregården. Efter en ganska intensiv kontakt får vi till slut som enda tidning möjlighet att vara med på lägrets sista dag. Vid infarten står en kraftig man i bar överkropp som fungerar som någon form av vakt. Vi tas emot av vice partiledare Anders Ärleskog som är en ålderman inom partiet. Han har varit med ända sedan de hette National­socialistisk front. Redan 1999 ingick han i den riksledning som styrde partiet. NSF ville avskaffa demokratin, införa rasbiologiska skyddsåtgärder och statlig raskontroll.
– Det har skett en polarisering inom politiken som gynnar oss. Jag tror vi kan fånga upp många missnöjda Sverigedemokrater, säger han. Vi ska ha 10 000 röster i valet. Det fixar vi, säger han.

Åtalad för hets mot folkgrupp
Det är en gemytlig stämning på Klockaregården. Det är runt 100 deltagare vilket är något sämre än tidigare år, detta förklarar partiet med att de är många aktiviteter som krockar. Sebastian Karlsson är inte här, dagen efter startar nämligen rättegången där han står åtalad för hets mot folkgrupp. Han har i egenskap av chefredaktör för Realisten släppt igenom främlingsfientliga kommentarer. Detta ska nu få en rättslig prövning. Men de flesta andra av partiets ledning är där. Majoriteten är män men här finns också många kvinnor och framför allt många barn. Vi får restriktioner att inte fota några barn eller medlemmar som avböjer medverkan. Det har varit ett tre dagar långt läger. Ursprunget till rörelsen finns i Skinheadrörelsen från 1980-talet och vitmakttiden decenniet senare. Men av detta syns inte mycket, i alla fall inte av attributen, inga bomberjackor, dr Martens­kängor eller nedhasade hängslen över slitna jeans. Att folk är snagga de handlar snarare om en begynnande ålderdom än ett politiskt statement. Framtoningen är mer resonerande än demagogisk, även om åsikter är lite snyggare förpackade. Någon blottar en tatuering med ett nazistiskt S ( ), någon annan har en t-shirt med Gyllene grynings svastikainspirerade märke, i övrigt är det fritt från symboler, klädkod eller uniformer.
Vid ett podium framför det gula huset står partiledaren Stefan Jacobsson och håller ett avslutningstal. Han har svettpärlor i ansiktet, en skjorta under en svart pullover och alldeles för påpälsad för försommarvärmen. Han pratar medlemsrekrytering och om allas ansvar att förvalta tidigare generationers arv. Det är ledigt, manuslöst och skickligt framfört.

Attackerade demonstration
Stefan Jacobsson har en bakgrund i Svenska motståndsrörelsen, en mer militant organisation som inte hymlar med sina nazistiska idéer. SMR har varit i ropet under året då medlemmar attackerade en demonstration i Kärrtorp, det har också förekommit uppgifter att det finns band mellan grupperna.
– Människor känner andra människor. Jag känner personer inom SMR precis som jag känner socialdemokrater, men vi har inget samarbete. Vi har tagit tydligt avstånd från det som hände i Kärrtorp.
Själv dömdes han till två månaders fängelse för våldsamt upplopp efter att 2003 ha attackerat en demonstration.
– Det är inget jag är stolt över, vi uppmanar inte till brott. Men det är länge sedan nu, jag gör andra bedömningar i dag.
I mars blev det storbråk vid en demonstration i Malmö. Fyra personer knivskadades, Andreas Carlsson en nyckelperson inom SvP misstänktes för brottet och är internationellt efterlyst.
– Vi har ingen kontakt med honom i dag, vi vet inte var han är. Men vi har bara hört en sida av bråket, det kan också ha varit självförsvar, säger Anders Ärleskog.

Rekryterar på landsbygden
SvP ser landsbygden som en god rekryteringsgrund. Synar man de vallistor som lämnats in i de 35 kommuner de kandiderar dyker småorter upp som Tierp, Färgelanda och Forshaga. Små orter där det inte behövs så många röster för att ta ett mandat. På landsbygden vill partiet skapa det man kallar svenska oaser, frizoner för bara etniskt svenska.
– Med våra kandidaturer vill vi verka för att bygga samhällen runtom i landet där svenskar kan trivas och känna sig trygga med att vi ser till att svenskarnas intressen tas tillvara, säger Stefan Jacobsson.
Vem är etnisk svensk? Jag känner en kille som är rom och spårar sina rötter till 1500-talet i Sverige?
– Känner man sig svensk, beter man sig som en svensk, då är man det, menar Stefan Jacobsson. Bejakar man romska traditioner, känner man sig som rom, då är man inte svensk.
Varför har ni ett så starkt fäste i Kalmar län?
– Det handlar väl snarare om drivna individer än geografi. Vi har duktiga kreativa människor i den här regionen, säger partiledaren.
Under dagarna i Högsrum har aktiviteterna mest varit sociala. Enligt Anders Ärleskog har det inte varit speciellt mycket politisk skolning. Ett inslag i detta var bland annat ett besök från systerpartiet i söder, Danskarnas parti. Annars har fokus varit på familjeaktiviteter, grillkvällar, hoppborg för barnen.
– Vi vill inte trötta ut medlemmarna. Vi har Almedalen framför oss, där storsatsar vi. Vi ska ha tal varje dag och bokbord, säger Stefan Jacobsson. Sedan har vi hela valrörelsen. Framtiden tillhör oss.