Vem ska betala för Kalmar FF:s parkeringar?

Kalmar Artikeln publicerades

Det råder delade meningar om vem som ska betala Kalmar FF:s parkeringar.

1. Vem ska äga och underhålla p-platserna?
– Kommunen. Vi äger all mark utanför själva arenan, säger Johan Persson.
– I förslaget till en ny detaljplan för kommunens nya träningsplaner vid arenan står att kommunen tydligen ska göra det. Det kommer som en överraskning för mig, säger Inger Hilmansson.

2. När tog kommunfullmäktige detta beslut?
– Det är en given konsekvens av att Sveafastigheter drog sig ur och att vi därför inte har sålt någon mark för parkering till dem. Arenabolaget har inte visat något intresse av att köpa parkeringsmark, säger Johan Persson.
– När vi tog beslut om arenan var förutsättningen att arenans ägare skulle stå för sitt behov av p-platser. Att Kalmar FF:s bolag senare övertog ägandet ändrar ju inte på det. Något nytt förslag om vem som ska äga p-platserna har kommunfullmäktige inte fått ta ställning till, säger Inger Hilmansson.

3. Vem bör betala p-platserna tycker du och varför?
– Kommunen. Infrastruktur ska kommunen stå för, särskilt om det, som sagt, är kommunal mark. Vill inte Inger Hilmansson att vi ska bygga p-hus i centrum heller? Ett antal hundra av p-platserna behövs också för de tre kommunala träningsplaner som ska byggas därute, säger Johan Persson.
– Det är viktigare att kommunen bekostar fler p-platser i centrum än ute vid arenan där de ändå mest kommer att stå tomma, säger Inger Hilmansson.

4. Försöker man smyga med att kostnaderna för parkeringarna övertas av kommunen?
– Nej, det tycker jag inte. För mig har det varit väldigt tydligt hela tiden, i och med att Sveafastigheter drog sig ur, säger Johan Persson.
– Jag vet inte. Men detta är första gången som vi fått veta att marken inte ska säljas, säger Inger Hilmansson.