Varning missades – Ivo avslutar ärende

Kalmar Artikeln publicerades

Kvinnan i 90-årsåldern hade fått en höftfraktur och uppsökte därför länssjukhuset i Kalmar.

Under vårdtiden misstänktes kvinnan ha fått en urinvägsinfektion, vilket påverkade valet av antibiotika.

I kvinnans journal fanns en överkänslighetsvarning, men system reagerade inte på varningen och kvinnan ordinerades en antibiotikasort som skulle ha kunnat orsaka en allvarlig allergisk reaktion. Det finns dock ingenting som tyder på att kvinnan reagerade på läkemedlet.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo bedömer att vårdgivaren dragit rimliga och riktiga slutsatser och avslutar därför ärendet.