Valbokslut – här är politikernas löften som hölls och sveks

Kalmar Artikeln publicerades

Gjorde de styrande partierna vad de lovat, eller svek de sina vallöften? Kommun för kommun gör vi valbokslut för mandatperioden som varit.

 

Kalmar kommun

Johan Persson (S) är Kalmars starke man. Han är stolt över den gångna mandatperioden och siktar på fyra år till. Läs intervju här med Persson: ”Vi går mot tuffare tider”.

Oppositionsledaren Christina Fosnes (M) tycker att huvudmotståndaren visserligen gjort mycket bra men menar att nöjdheten har överskuggat problemen. Läs intervjun med Fosnes här: ”Det är uppenbart att en hel del kan bli ännu bättre”.

Kommunfullmäktiges 61 mandat är fördelade så här: Socialdemokraterna 28, Moderaterna 9, Sverigedemokraterna 6, Centerpartiet 5, Liberalerna 4, Miljöpartiet 4, Vänsterpartiet 3, Kristdemokraterna 2

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. 300 nya planlagda bostäder per år

UPPFYLLT: Blev 800 per år

2. Fler statliga jobb

UPPFYLLT: E-hälsomyndigheten flyttade till Kalmar

3. Bygga bullerskydd vid E22 förbi Djurängen och mot Ölandsleden.

UPPFYLLT: Ja, till en kostnad av 22 miljoner kronor.

4. Nå topp 30 på SKL:s ranking över skolresultat

EJ UPPFYLLT: 2017 nåddes plats 70 friskolorna inräknade och 85 för kommunala skolorna.

5. Alla äldreboenden ska ha klimatanläggning

EJ UPPFYLLT: Nya boenden har det. Kommunen har också köpt in fläktar och portabla AC-anläggningar till de på äldre boenden. Stationär AC sätts in i de äldre boendena när de genomgår renovering.

 

Borgholms kommun

Den stora flyktingvågen och vattenbristen blev oväntade utmaningar för politikerna under mandatperioden. Läs intervju med kommunalrådet Ilko Corkovic (S): ”Vi måste arbeta hårdare med företagsklimatet, sätta fart med att ge de som vill rätt till att arbeta heltid och Åkerboskolans ombyggnation skulle ha kommit igång redan”.

Läs också oppositionsledaren Marcel van Luijn (M) kommentar: ”Mer och mer en one man-show”.

De 35 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Socialdemokraterna 11, Centerpartiet 7, Moderaterna 6, Framtid Öland 5, Sverigedemokraterna 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 1, Vänsterpartiet 1, Ölandspartiet 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Skapa bättre förutsättningar för företagande

EJ UPPFYLLT: Borgholm har hamnat långt ned i rankningen över kommuner med bästa företagsklimatet. Först nu under sista året av mandatperioden har satsningar på förbättringar satts in på allvar.

2. Behålla förskolor på mindre orter

DELVIS UPPFYLLT: Skolor och förskolor har varit ett ämne i hetluften hela mandatperioden. Grundskolor har varit ett problem men förskolorna har fått vara kvar på mindre orter.

3. Satsa på särskilt stöd i tidig ålder

DELVIS UPPFYLLT: Flyktingvågen skapade ett läge där resurser fick sättas in till åtgärder med skolgång och annat för de nyanlända.

4. Satsa på personal och kompetensutveckling inom omsorgen

UPPFYLLT: Flera chefskurser, utbildningar för personal inom omsorgen och andra kompetenshöjande insatser har gjorts.

5. Heltidstjänster för de som vill ha inom omsorgen

DELVIS UPPFYLLT: Arbetet går långsamt och först nu kommer rapporter från inventeringar inom kommunens verksamheter. Inventeringar som visar kostnader för att erbjuda heltid.

 

Emmaboda kommun

Mandatperioden har till stor del präglats av strömmen av asylsökande, men också av byggnationen av den stora Bjurbäckens förskola. Läs intervju med kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) som nu väljer att kliva av.

Läs också intervju med oppositionsledaren Sten-Olof Johansson (M): ”Vi måste se till att kärnverksamheten fungerar”

 

De 41 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Socialdemokraterna 18, Moderaterna 7, Centerpartiet 6, Sverigedemokraterna 4, Vänsterpartiet 2, Miljöpartiet 2, Liberalerna 1, Kristdemokraterna 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Förstärkt ­personalpolitik och rätt till heltid

UPPFYLLT: Löftet har infriats och kommunen har fått flera utmärkelser för sin personalpolitik; senast under Almedalsveckan.

2. Bättre tillgänglighet för småbarnsföräldrar vad gäller tillsyn av barn på obekväma tider

UPPFYLLT: ”Nattis” finns nu på Bjurbäckens förskola.

3. Mer resurser till socialtjänsten

UPPFYLLT: Så har skett, men samtidigt har kostnaderna ökat. Kvaliteten har dock kunnat hållas utan att personalen reducerats.

4. Bygge av ­Bjurbäckens förskola

UPPFYLLT: Gjordes som utlovat – till en kostnad av ungefär 50 miljoner kronor.

5. Få ordning på stations­området i Emmaboda

EJ UPPFYLLT: Inte infriats, mycket på grund av förekomsten av markföroreningar.

 

Högsby kommun

Flera olika saker har hettat till under mandatperioden. Det gäller allt från sopor till migration. Läs intervju med kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C).

Läs också intervju med oppositionsrådet Jonas Erlandsson (S) som tycker att hans parti fått gehör i många frågor under mandatperioden.

De 35 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Socialdemokraterna 13, Centerpartiet 8, Sverigedemokraterna 6, Moderaterna 3, Kristdemokraterna 3, Miljöpartiet 1, Vänsterpartiet 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Flexibel barnomsorg med nattis

UPPFYLLT

2. Ny sporthall och fritidsgård

EJ UPPFYLLT

3. Upprustning av Ruda skola

UPPFYLLT

4. Fler ferie­arbeten åt ­ungdomar

UPPFYLLT

5. En budget i balans

UPPFYLLT

 

Hultsfreds kommun

Den stora flyktingvågen och Hultsfreds stora mottagande av nyanlända har dominerat det politiska livet under mandatperioden. Läs intervju med kommunalrådet Lars Rosander (C): ”Man kan nog säga att vi har kommit in i en annan fas”.

Läs också intervju med oppositionsrådet Rosie Folkesson (S) som är nöjd med att man kunnat vara med och påverka politiska beslut och ser ljust på Hultsfreds framtid.

De 45 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Socialdemokraterna 16, Centerpartiet 11, Sverigedemokraterna 5, Moderaterna 4, Kristdemokraterna 3, Vänsterpartiet 3, Liberalerna 1, Miljöpartiet 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Bra mobiltäckning, god postservice och bra vägunderhåll

DELVIS UPPFYLLT: Lyftes fram för att bevara en levande landsbygd. Finns fortfarande en del att göra.

2. Mindre barngrupper, fler behöriga lärare

EJ UPPFYLLT: Flyktingvågen har gjort det svårt att växla upp.

3. Tydligare fokus på den enskildes behov och önskemål inom äldreomsorgen

UPPFYLLT: Delar av verksamheten håller högsta riksklass, enligt ganska färska siffror.

4. Öka andelen svenskt kött i kommunala kök

UPPFYLLT: De senaste åren har den ökat från cirka 40 till närmare 100 procent.

5. Göra fler lägenheter tillgäng­liga för äldre och funktionshindrade i Mörlunda, ­Silverdalen och Virserum

EJ UPPFYLLT: Har hittills stannat av på planeringsstadiet.

 

Mönsterås kommun

Trafiksäkerhet och polisens närvaro har varit stora frågor ­under mandatperioden. En ny polisstation med plats för tio ­poliser är på gång, men trafikproblemen återstår att lösa. Läs intervju med kommunalrådet Anders Johansson (C).

Läs också intervju med Robert Rapakko (S), oppositionsråd, som tycker att kommunen står inför ett vägval och måste locka fler invånare.

 

De 49 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Centerpartiet 20, Socialdemokraterna 17, Sverigedemokraterna 5, Moderaterna 2, Vänsterpartiet 2, Kristdemokraterna 1, Liberalerna 1, Miljöpartiet 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. 75 procent av alla hushåll skulle ha tillgång till bredband via fiber 2015

UPPFYLLT: Lite svårt att beräkna exakt men räknas som uppfyllt.

2. Gång- och cykelväg ­mellan Timmernabben och Mönsterås

UPPFYLLT: Håller på att anläggas och ska vara klar i september.

3. Göra det lättare för småskaliga och närodlande producenter att leverera till kommunen

UPPFYLLT

4. Fortsatt ut­byggnad av förskolor

UPPFYLLT: Oknö naturförskola invigdes förra året. En ny förskola håller på att byggas vid Netto och en byggs vid Solhem nästa år.

5. Attraktiva bad­platser på Oknö och i Timmer­nabben

DELVIS UPPFYLLT: ”Vi har mycket kvar att göra på bad­platserna.”

 

Mörbylånga kommun

Ett nytt högstadium i Färjestaden skulle stå klart innan mandatperioden var slut. Det finns bygglov, men också kritik mot bygget. Läs intervju med kommunalrådet Henrik Yngvesson (M): ”Jag hade önskat att det redan skulle varit byggt. Den analys jag kan göra är att vi var för otydliga i fullmäktigebeslutet om vem som hade ansvar för frågan”.

Läs också oppositionsledaren Matilda Wärenfalks (S) kommentar: ”Konstigt att det aldrig blir rätt”

 

De 49 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Moderaterna 16 (två av dem innehas nu av politiska vildar), Socialdemokraterna 15, Centerpartiet 6, Sverigedemokraterna 5, Miljöpartiet 3, Vänsterpartiet 2, Liberalerna 1, Kristdemokraterna 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Inrätta ett ­näringslivsråd med representanter från ­näringsliv och politik

UPPFYLLT: En följd av näringslivsstrategin som togs för tre år sedan.

2. Ge varje elev ­läxhjälp och rätt stöd i rätt tid

DELVIS UPPFYLLT: Läxhjälp finns på alla ­skolor. Rätt stöd i rätt tid kan i vissa fall fallera.

3. Bygga trygghetsboenden i Färjestaden, Mörbylånga och Södra Möckleby

EJ UPPFYLLT

4. Öka tempot i planarbeten och ta beslut i bygglovs­ärenden inom två månader

DELVIS UPPFYLLT: Många detaljplaner är på gång. Hälften av bygg­loven tar över utlovade tio veckor.

5. Skapa en egen, permanent ­fritidsgård för ungdomarna i Färjestadenområdet

EJ UPPFYLLT

 

Nybro kommun

Christina Davidson (C) tog makten i Nybro efter en stormig valrörelse 2014, med strid om en stor fastighetsförsäljning som S och M ville genomföra. Fastighetspaketet stoppades snabbt, sen blev skollokaler en stor fråga. Läs intervju med henne här.

Läs också intervju med oppositionsrådet Mikael Svanström (S): ”Vi skulle ha byggt fler förskolor tidigare, men C och femklövern lämnar över detta till efter valet”.

 

De 49 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Centerpartiet 14, Socialdemokraterna 14, Sverigedemokraterna 6, Moderaterna 5, Vänsterpartiet 5, Kristdemokraterna 2, Liberalerna 1, Miljöpartiet 1, SPI Välfärden 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Sänkta arvoden till politiker

UPPFYLLT

2. Barnomsorg på obekväm ­arbetstid/”för modernt arbetsliv”

DELVIS UPPFYLLT: Inget nattis än, men väl kvällis på Vitsippan.

3. Bygga fler ­lägenheter

UPPFYLLT

4. Utveckla Jutegården, bland annat med ­vinterträdgård

EJ UPPFYLLT

5. Nybro ska vara topp 100 i Svenskt ­Näringslivs återkommande näringslivsrankning

EJ UPPFYLLT

 

Oskarshamns kommun

Efter nedläggningen av flygtrafiken blev plötsligt flygplats­frågan het på nytt förra hösten.

I spåren av debatten följde krav på en folkomröstning. Läs intervju med kommunalrådet Andreas Erlandsson (S): ”Vi fattade först ett beslut som var lite svårtolkat”.

Läs också intervju med oppositionsrådet Eva-Marie Hansson: ”Revisorerna borde titta på järnvägsstationen”.

 

De 49 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Socialdemokraterna 18, Moderaterna 8, Liberalerna 6, Sverigedemokraterna 6, Vänsterpartiet 4, Kristdemokraterna 3, Miljöpartiet 2, Centerpartiet 2

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Avgiftsfri skola

UPPFYLLT: Under en ­period fanns även fri frukt.

2. Fler äldre­boenden

DELVIS UPPFYLLT: Solbacka byggs om och Hotell ett blir äldreboende.

3. Bostads­byggande

DELVIS UPPFYLLT: Nu byggs det på flera håll, men bygget på Mejeriplan är försenat.

4. Parkeringen vid Elajohallen

UPPFYLLT: Sent i val­rörelsen lovade S att asfaltera och så blev det också.

5. Biostaden

UPPFYLLT: Hösten 2014 beslutades att bygga om Saga­biogrefen till Biostad. ­Oppositionen var kritisk men bygget blev av.

 

Torsås kommun

Byggärenden har varit den kanske mest dominerande frågan i Torsås kommun under mandatperioden. Läs intervju med kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S): ”Utgångspunkten för oss har varit att få fart på utvecklingen och jag tycker att vi har varit framgångsrika.”

Läs också intervju med oppositionen: "Vi har påverkat trots den oheliga alliansen”.

De 35 mandaten i kommun­fullmäktige är fördelade enligt följande: Socialdemokraterna 11, Centerpartiet 10, Sverigedemokraterna 6, Moderaterna 3, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 1, Vänsterpartiet 1

 

Fem vallöften – har de uppfyllts?

1. Kulturskola

UPPFYLLT: I dag har kommunen en sådan verksamhet med drygt 100 barn och ungdomar inskrivna.

2. Mindre barngrupper

DELVIS UPPFYLLT: Det är ännu inte uppfyllt fullt ut, men politikerna har lovat detta i samband med att förskolorna får nya lokaler.

3. Välskötta utemiljöer

UPPFYLLT: Satsningar har gjorts på gatu- och parkmiljöer, idrottsplatsen Sahara får en satsning på flera miljoner kronor och strövområdet Ödet utvecklas.

4. Utbyggnad av bredband i hela kommunen

EJ UPPFYLLT: TBAB:s bostäder i tätorter har bredband via Telia. Men överenskommelsen med IP Only om fiberutbyggnad i glesbygden har gått i stå.

5. En ekonomi i balans

UPPFYLLT: Trots stora ­underskott i den sociala verksamheten har man haft överskott i totala budgetbokslutet varje år under mandatperioden.

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.