Val i sista minuten – här är expertens tips till dig som tvekar

Kalmar Artikeln publicerades

Ännu osäker på hur du ska rösta? Du är inte ensam. Ungefär en tredjedel av väljarkåren brukar bestämma sig sista veckan, många först på valdagen.

– Den här gruppen reflekterar noggrant över sitt val. Oftast tvekar de mellan två-tre partier inom samma block, säger Lena Wängnerud som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

I slutändan landar de flesta hos sitt vanliga parti.

– Det är inte så vanligt med partibyte under valspurten, säger Lena Wängnerud.

Samtidigt visar svensk valforskning att den tydligaste förändringen i väljarbeteende är att allt fler byter parti mellan valen.

– Rörligheten har ökat dramatiskt sedan man började göra den här typen av mätningar 1960, säger Lena Wängnerud.

I siffror handlar det om ökning från 11 procent till 35 procent mellan valen 2010-2014.

Nästan hälften av partibytarna valde ett annat parti inom samma block, men lika många valde sidbyte eller att gå över till Sverigedemokraterna.

– Åsiktsröstningen har ökat, det här att man jämför vad man själv tycker med partiernas inställning i olika frågor. Förr var det vanligare att man röstade i enlighet med den klass eller grupp som man själv tillhör, säger Lena Wängnerud.

Den stabila väljargruppen, bestående av starkt övertygade partianhängare som inte är mottagliga för påverkan från andra partiers valkampanjer, är dock fortsatt stor. De har utgjort ungefär 40 procent av väljarstocken vid de tre senaste valen.

En annan tydlig väljartrend är att allt fler röstar på olika partier vid valen till riksdag, landsting och kommun (30 procent 2014, jämfört med 6 procent 1970).

Även här är förklaringen att åsiktsröstningen har ökat.

Har du något generellt tips till väljare som fortfarande tvekar om hur de ska rösta?

– Gå in på partiernas hemsidor och läs vad det står i deras valmanifest. Ofta står valet mellan ett par, tre partier så läs vad de vill uppnå. Undersökningar visar att tvärtemot vad många väljare tror, så uppfyller partierna i stor utsträckning sina vallöften. Valmanifestet är en god guide till vad partiet kommer att försöka leverera under mandatperioden, säger Lena Wängnerud.

Andra valexperter har tipsat osäkra väljare att skaffa vägledning genom att ställa ett par-tre sakfrågor till olika partiföreträdare vid valstugorna, och jämföra svaren med din egen syn på saken.

Ett annat tips är att testa flera olika valkompasser på internet, och se vilka partier som återkommer i toppresultaten.