Utredning bekräftar kritiken

Kalmar Artikeln publicerades

Den externa utredningen bekräftar de missförhållanden på Smedängens äldreboende Barometern avslöjade i juni. – Vi måste sätta in kraftfulla åtgärder, säger Thomas Tryggvesson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Det var i juni som två vikarier på äldreboendet Smedängen kontaktade Barometern för att slå larm om allvarliga missförhållanden: personal som slog boende, vårdtagare som kallades ”gubbjävel”, blöjor som återanvändes, avdelningar som lämnades obemannade när personalen tog rökpaus. I tio punkter beskrevs värsta missförhållandena.
– Ni skrev om detta och vi tog det ni skrev mycket allvarligt. Vi gjorde därefter en lex Sarah-anmälan baserat enbart på det som hade skrivits i tidningen, vilket absolut inte tillhör vanligheterna, säger Steve Sjögren, S, ordförande i omsorgsnämnden.
En utomstående granskning av förhållandena på Smedängen beställdes av företaget Ensolution. På torsdagen var rapporten klar och presenterades vid en presskonferens samtidigt som personal och chefer på Smedängen fick samma information.
Utredningens enkät med de anställda på Smedängen utgår från de tio punkterna med missförhållanden, och de två anonyma vikariernas kritik bekräftas när det gäller nio av tio punkter. Det är cirka fem till sex procent av de som deltagit i enkäten som uppger att de upplevt missförhållanden.
– Det handlar om en ganska liten del av personalen som verifierar missförhållanden, men självklart borde den siffran vara noll, säger Steve Sjögren.
Sex procent har upplevt att personal slagit boende. Tre fall beskrivs, två inträffade för över två år sedan och är båda lex Sarah-anmälda. Men också ett annat fall beskrivs. Det handlar om två omsorgstagare som tjafsar och där en personal ”tar tag” i en av dem. Den händelsen inträffade de senaste sex månaderna och har inte anmälts. I en muntlig intervju beskriver en anställd även hur en kollega ”daskat till” en vårdtagare.
19 procent har varit med om att avdelningar lämnas obevakade när båda som jobbar på en avdelning tar rökpaus.
Här finns bland en rad beskrivningar av händelser där personer kommit till en avdelning där ingen personal gått att hitta för att båda har rökpaus samtidigt, ibland har oroliga vårtagare vandrat runt och letat efter personal. Flera anställda berättar att de sett chefen stå och röka på arbetstid i anslutning till byggnaden. De upplever att det är sanktionerat att bryta mot tobakspolicyn.
– Här brister det. Det finns risk för allvarliga tillbud, säger Thomas Tryggvesson.
En person som varit med om att omsorgstagare inte tvättas och att kissiga blöjor återanvänds skriver att största orsaken är slentrian och ingen empati för de boende. ”Men om det är avföring måste vi byta. Vid ett sådant tillfälle då min kollega sa att vi inte behövde byta för kvällen kunde göra det, fick jag in och bytte själv då hon var ute och rökte”, berättar en annan anställd.
Också 24 anhöriga har besvarat enkät. En anhörig berättar att en sköterska vid flertalet tillfällen uttryckt till de anhöriga att omsorgstagaren borde sluta ta sin medicin så denne kunde få en hjärnblödning och dö.
"Det är uppenbart när man tittar på resultatet i enkäten att det kvarstår en del att arbeta med”, konstaterar utredaren Anna Holmqvist på Ensolution.
Hon efterfrågar i sina slutsatser också en Whistleblower-funktion som gör det möjligt att rapportera till någon oberoende funktion och även att erbjuda möjligheten att rapportera anonymt.
– Nu ska vi arbeta med förändringar på Smedängen, säger Thomas Tryggvesson.