Uppsägning av rektor förundrar facket

Kalmar Artikeln publicerades

En rektor i Kalmar kommun säger nej till att bli omplacerad till en tjänst som förskollärare och varslas därför om uppsägning av personliga skäl. Facket är förundrat över kommunens agerande.

Rektorn fick i början av sommaren plötsligt lämna sin tjänst med omedelbar verkan och varslades samtidigt om uppsägning. Därefter erbjöds rektorn, fortfarande under hot om uppsägning, en tjänst som förskollärare.
– Vi är väldigt förundrade över att arbetsgivaren är beredd att ställa en person med över 20 års erfarenhet som skolledare utan arbete, säger Jan ES Johansson, distriktsordförande för Svenska skolledarförbundet i Kalmar län.
Facket anser att kommunens motivering inte är hållbar.
– De personliga skäl som redovisats i överläggningar med oss, står inte på minsta sätt i proportion till en sådan åtgärd som uppsägning, säger Jan ES Johansson.
– Och att omplacera till en tjänst som förskollärare – något personen i fråga inte arbetat som på så många år – är inte rimligt.

Ingen av parterna vill gå in på vilka personliga skäl som anges. Men det är inte vanligt att säga upp folk av denna orsak, och det omgärdas med speciella regler i lagen om anställningskydd, LAS.
Uppsägning får bland annat inte enbart grundas på omständigheter som varit kända för arbetsgivaren i mer än två månader före varslet.
Hur länge hade ni känt till de förhållanden som ni hänvisar till?
– Ett tag, säger Kjell-Ove Petersson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen. Det jag vill säga i övrigt är att det inte handlar om någon enskild händelse.
Hur påverkas förtroendet mellan kommunen och dess skolchefer av denna tvist?
– Vi hoppas på en lösning i de lokala förhandlingarna. Vi har haft goda relationer med Kalmar kommun tidigare, säger Jan ES Johansson som själv är rektor i Mönsterås.