Ungdomar i riskzon ska få hjälp tidigt

Kalmar Artikeln publicerades

Unga Kris i Kalmar ökar ambitionerna för att hjälpa ungdomar från att hamna i missbruk och kriminalitet. I samarbete med bland annat polisen ska en handlingsplan som kan stå som modell för hela landet tas fram.

Föreningen Kriminellas revansch i samhället, Kris, är sedan länge väl etablerat i Kalmar.
För några år sedan ut-ökades verksamheten med en ungdomsavdelning som i?dag knutit till sig ett 90-tal killar och tjejer i åldern 13–25 år. Men den nöjer sig inte med det.
– Det är av stor vikt att ungdomar i riskzonen fångas upp så tidigt som möjligt. Eftersom de aldrig är mer mottagliga för hjälp när de väl sitter i en arrest eller hos polisen är det där vi nu satsar på att nå dem, säger Unga Kris ordförande Patrik Gustavsson.

Med stöd av Allmänna arvsfonden har Kalmar med tre andra orter i Sverige valts ut att utforma pilotprojektet Tidig insats.
I nära samarbete med socialtjänsten, polisen, kriminalvården och andra delar av samhället ska metoder för att söka upp och ta hand om unga kriminella utarbetas. Redan nu börjar planerna ta form och under sep- tember drar verksamheten i gång.
Tanken är att unga människor som varit omhändertagna av polis i samband med brott ska erbjudas en kontaktperson inom Unga Kris. Ett ja innebär att han eller hon under en period av tre månader ska följas noga och få hjälp att kontakta socialtjänst och myndigheter, arbetsförmedling, bygga sociala nätverk och annat som hör vardagen till.
– Vi kommer att finnas till hands och ge allt stöd vi kan till ungdomarna. Styrkan i projektet är att så många olika delar av samhället är med och arbetar för samma sak, säger Patrik Gustavsson.
Tidig insats är tänkt att i första hand pågå till mars nästa år för att sedan utvärderas. Inom Unga Kris räknar man dock inte med att satsningen blir av engångskaraktär utan i framtiden ska ingå som en naturlig del av den övriga verksamheten.