Trafiken vid nya skolan oroar

Kalmar Artikeln publicerades
Samrådsmöte om Gröndal. Jonna Webb och Olof Bjerstedt-Blom hade frågor och invändningar. I bakgrunden diskuteras trafikfrågorna med kommunens tjänstemän.
Foto:Emma Arenius
Samrådsmöte om Gröndal. Jonna Webb och Olof Bjerstedt-Blom hade frågor och invändningar. I bakgrunden diskuteras trafikfrågorna med kommunens tjänstemän.

Det blev fullt hus när kommun bjöd in till samrådsmöte för nya Tallhagsskolans detaljplan. Framför allt finns en oro för framtida trafik.

I samband med att gamla Teleskolan byggs om till grundskola, förskola och särskola, ändras även en hel del i närområdet och på tisdagskvällen hölls samrådsmöte på Brofästet.

Enligt förslaget till ny detaljplan ska det finnas plats för bland annat ytterligare en gräsplan vid Gröndal, en idrottshall, tennishall och flera parkeringar, den största på andra sidan Ängöleden.

En del av trafiken till skola och idrottsplats kommer att ledas in via Rådmansgatan. Just trafiken är en het fråga för många som bor nära i området Getingen.

– Jag tror att det är unikt för en kommun att bygga in tung trafik och biltrafik i ett villaområde. Rådmansgatan är dessutom ett av de mest centrala cykelstråken Kalmar har med elever som ska till gymnasieskolorna och barn som cyklar till Lindöskolan. Man har mätt biltrafiken på gatan men inte cyklarna, säger Anna Gustafsson, Getingenbo.

Olof Bjerstedt-Blom delar uppfattningen och lägger till att ett annat orosmoment är den fyrvägskorsning som planeras när de nya flerfamiljshusen mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan kommer upp. En annan synpunkt gäller skolan.

– Det blir en diskrepens när det blir en sådan liten mellanstadiedel, 6 klasser från Lindöskolan, men 21 klasser på högstadiet. Hur ordnas så att de mindre barnen blir fredade?, undrar Joanna Webb.

Kommunen hade laddat upp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, trafikavdelningen, Kifab, skolan och politiker. Mötesdeltagarna delades efter presentationen in i smågrupper där spörsmålen diskuterades med tjänstemännen. Trafikbordet var mest trafikerat. Men det finns ytterligare invändningar. För att åstadkomma en extra fotbollsplan naggas en del av skogen. Den är en av kommunens äldsta tallskogar och ett populärt rekreationsområde.

– Att ta av den fina skogen bit för bit, det är helt galet, säger Birgit Olsson.