Topplaceringar för Landstinget i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades

Den bästa sjukhusmaten finns i Landstinget i Kalmar län. Förutom toppbetyg för maten placerar sig även vården på landstinget på en andra plats i Sverige. Det visar en patientundersökning.

Frågeformuläret bestod av sju olika dimensioner. I bedömningen om kontinuitet och koordinering hamnade Kalmar län på första plats. Det blev däremot en andra plats när de fyra dimensionerna emotionellt stöd, delaktighet och involvering, tillgänglighet och helhetsintryck utvärderades.

– Det är oerhört glädjande att se att vi får så högt betyg av patienterna som besöker sjukhusen. Alla medarbetare kan känna stolthet över hur deras arbete värdesätts av patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, i ett pressmeddelande.

Patienterna ger även landstinget höga betyg gällande mottagningsverksamheten. Det gäller då både länets sjukhus och privata specialistmottagningar. Även inom den mätningen hamnar Landstinget i Kalmar län på en andra plats.

Utöver vårdfrågorna har även patienterna fått uttrycka sina åsikter om sjukhusmaten, vilket gav ett positivt resultat. Landstinget i Kalmar län hamnade på en första plats för tredje mätningen i rad. 83,8 procent uppgav att de var nöjda med maten.

De om fått enkäten har även haft möjlighet att ge egna kommentarer kring sina erfarenheter. Totalt har nästan 1 300 kommentarer med såväl positiv som negativ feedback kommit in. Några av de mer kritiska rösterna har handlat om att det varit för många kontakter med olika läkare.

4 580 patienter i länet deltagit i undersökningen.

Fakta

Patientenkäten

Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har 144 000 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet.I Kalmar län fick 6 861 patienter som besökt öppenvården på sjukhus i länet eller en privat mottagning enkäten och möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. 46,7 procent svarade på frågorna2 790 patienter som legat inlagda på något av länets sjukhus fick också enkäten. Svarsfrekvens var 49,4 procent. I båda fallen var svarsfrekvensen något högre i Kalmar län än i Sverige som helhet.Nationell Patientenkät genomfördes under våren 2018.

Visa mer...