Titanic blev snabbt en stor nyhet

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:PRESSENS BILD

Dagens nyhetsförmedling är blixtsnabb, men den var ganska bra redan 1912. Jättefartyget Titanic gick under natten till den 15 april, och nyheten fanns med i Barometern dagen därpå.

Även om det mesta som stod att läsa var helt fel.

Telefon. Genom Svenska Telegrambyrån. Under den enspaltiga vinjetten på sidan 2 tisdagen den 16 april berättas om den dramatiska händelsen när "det osänkbara" skeppet på sin första resa gick på ett isberg och sjönk.

Under små rubriker som "Titanic börjar sjunka" och "Ett 70-tal svenskar ombord" berättas den förfärande nyheten. Rapporteringen avslutas med rubriken "Alla Titanics passagerare räddade", och texten: "Enligt hit ingånget trådlöst telegram från Halifax hafva alla Titanics passagerare blifvit räddade i båtarne".

Så var det ju tyvärr inte, utan drygt 1 500 passagerare omkom i det iskalla vattnet.

Barometern fortsatte sin rapportering de följande dagarna, och redan den 18 april berättas: "En passagerare från Kalmar län. Enligt meddelande medföljde som passagerare å Titanic Claes A. Clason från Grythult, Fliseryd."

I samma tidning står det att endast 598 passagerare överlevde.

De följande dagarna fylls tidningen sedan med målande berättelser från överlevande, om kapten Smiths insatser, men även om hur skeppets ägare trotsade rapporter om isberg.

Också den hjältemodiga orkestern skildras och Barometern publicerar texten till psalmen Närmare Gud till Dig både på svenska och på engelska. Efter någon vecka visas också bilder på alla orkestermedlemmarna under rubriken "De tappra musikanterna".

De första felaktiga uppgifterna om att alla räddats tas så småningom också upp. Barometern skriver så här den 19 april: "Huru dessa falska meddelanden uppkommit, torde knappt någonsin blifva kändt, men man lutar alltmera åt den åsikten, att de härstamma från stora finansiella intressen."

Därunder följer en uppräkning av namnen på tio räddade skandinaver.

I samma tidningar som rapporterade om fartygskatastrofen fanns också flera enspaltiga annonser för resor till Amerika med olika rederier. Ett av dem var White Star Line, det rederi som ägde Titanic, som sålde resor med "världens alla största palatsångare Olympic." "Hyttplats i tredje klass reserveras när biljett köps i god tid", enligt firman Joachim Prahl i Köpenhamn.