Telefonsvarare hänvisade till fel socialjour

Kalmar Artikeln publicerades

En telefonsvarare hänvisade felaktigt till kommunens socialjour på nyårsafton. Nu kopplas svararen bort. Alla samtal ska istället gå till Trygghets- och larmcentralen.

När en socialsekreterare som privatperson ringde upp Sydostjouren Sydost på nyårsafton, som tar alla larm kvällar och helger, hänvisade en telefonsvarare till hemkommunen - i det här fallet Kalmar kommun.

Eftersom nyårsafton inföll på en måndag, fanns ingen i tjänst på kommunen, och samtalet kopplades inte heller vidare till Sydostjouren. Socialsekreteraren löste situationen genom att larma polis och ambulans. Telefonsvararen skulle varit urkopplad, men så var inte fallet och händelsen har Lex Sarah-anmälts.

Samma dag som socialförvaltningen påtalats vad som hänt, kopplades telefonsvararen ur manuellt och ett beslut om att ta bort den helt fattades. Istället kommer alla samtal till Sydostjouren att gå till Trygghets- och larmcentralen som kommer att hänvisa till respektive kommun de tider då Sydostjouren inte är i tjänst.

Larmcentralen försågs också med en lista över telefonnummer och Sydostjourens arbetstider. IT-avdelningen har även fått i uppdrag att permanent koppla ur telefonsvararen.