Läs svaren på läsarnas frågor om deklarationen

KALMAR Artikeln publicerades
Maria Irbäck och Malin Borgryd Johansson chattar och svarar på frågor om deklarationen.
Foto: Mikael Eklund
Maria Irbäck och Malin Borgryd Johansson chattar och svarar på frågor om deklarationen.

Deklarationsångest? På onsdagen kom Skatteverkets experter till Barometerns redaktion för att chatta med läsarna. Här kan du läsa alla frågor och svar i sin helhet.

FAKTA

Läs Skatteverkets tips och råd inför deklarationen

RÄNTA

För att undvika ränta på kvarskatt ska en s.k. fyllnadsinbetalning göras så att pengarna finns på ditt skattekonto senast den 3 maj. På belopp upp till 30 000 kr utgår ingen kostnadsränta t.o.m. den 3 maj. På belopp som överstiger 30 000 kr räknas kostnadsränta fr.o.m. den 13 februari. Kostnadsränta med för närvarande 1,25 % beräknas på hela det obetalade beloppet fr.o.m. den 4 maj.

Om du ska få skattepengar tillbaka gäller att intäktsräntan på skattekontot för närvarande är 0 kr. Det beror på en lagändring. Intäktsräntan beräknas vanligen till 45 procent av basräntan. Lagändringen säger att om basräntan har beräknats till sin lägsta nivå, 1,25 procent, ska intäktsräntan vara 0 kr. Så har varit fallet sedan den 1 januari 2017.

ANMÄL BANKKONTO

Skatteverket skickar inte längre ut skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Alla utom dödsbon måste anmäla bankkonto för att få en utbetalning automatiskt. Enklast och snabbast är att anmäla konto digitalt. Utbetalningskort till fysiska brevlådor är inte lika säkert som insättning på bankkonto och mottagaren slipper kostnad för avier.

KONTROLLERA DINA KONTROLLUPPGIFTER M.M.

Skatteverket har i år fått in drygt 67 miljoner kontrolluppgifter inför deklarationen. De kommer från arbetsgivare, banker och pensionsutbetalare m.fl. I de allra flesta fall är kontrolluppgifterna korrekta. Kontrollera ändå att dina kontrolluppgifter stämmer med dina egna lönebesked m.m. Om något är fel kontakta den som lämnat uppgiften. Om kontrolluppgifter saknas lägger du till inkomster du haft. Detsamma gäller om du har haft inkomster från hobbyverksamhet m.m.

DEKLARERA FÖRSTA GÅNGEN

Över hundratusen unga vuxna deklarerar i år för första gången. Det gäller framför allt de som tjänat 19 247 kr eller mer under förra året. Även andra kan behöva deklarera, t.ex. de som sålt värdepapper.

DEKLARERA ELEKTRONISKT

Deklarationen ska lämnas senast den 2 maj. Många har numera ett Mobilt BankID och kan då komma åt de digitala tjänsterna. Det går att deklarera med annan e-legitimation också. Fördelen med att deklarera elektroniskt är att det är säkert och smidigt. Du får beräkningshjälp i vissa situationer. Överföring sker med automatik för dig som lämnar bilaga. Om du gör ändringar eller har tillägg att redovisa kan du direkt se hur ändringar påverkar din slutliga skatt. För många som inte har ändringar att göra eller ska lämna bilaga är det också enkelt att godkänna sin deklaration genom att ringa eller att skicka sms.

FÖRSÄLJNING AV BOSTAD

En försäljning ska redovisas om köpekontraktet skrevs under år 2018. Skatten på vinsten är 22 % för privatbostäder. För den som skaffat ny bostad kan det finnas möjlighet att få uppskov med vinsten. De som sålt en fastighet glömmer ibland att dra av kostnaden för pantbrev och lagfart då de köpte huset. Bostadsrättssäljare missar då och då att dra av sitt s.k. kapitaltillskott. Detta framgår av kontrolluppgiften från bostadsrättsföreningen. Reglerna om vilka förbättringsutgifter som är avdragsgilla vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt missuppfattas ofta. Skatteverket har därför tagit fram beräkningstjänster på hemsidan för att underlätta redovisningarna av försäljningar av bostäder.

FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER

Försäljningar som gjordes under år 2018 ska redovisas i årets deklaration. Om du har sålt marknadsnoterade aktier m.m. redovisar du på blankett K4 punkt A. Försäljningspris ska framgå av erhållen kontrolluppgift. För att beräkna ditt omkostnadsbelopp korrekt, kan det vara bra att använda Skatteverkets Aktiehistorik på hemsidan. Där finns uppgifter om händelser som vid en aktieförsäljning kan påverka omkostnadsbeloppet, t.ex. split och inlösen. Omkostnadsbeloppet ska som huvudregel beräknas enligt genomsnittsmetod.

Om du har sålt marknadsnoterade aktier finns det en schablonregel som säger att du som omkostnadsbelopp får använda 20 % av försäljningspriset efter avdrag för courtage. Ger högre omkostnadsbelopp än faktiskt omkostnadsbelopp om aktierna stigit mer än 400 %. Schablonregeln kan också användas om du inte känner till det faktiska omkostnadsbeloppet, vilket kan vara fallet om marknadsnoterade aktier t.ex. erhållits genom arv eller gåva.

För den som har aktier i investeringssparkonto betalas en schablonintäkt beräknad på visst sätt. Du betalar inte skatt på vinster på aktier som är inom investeringssparkontot. Förluster är inte avdragsgilla. Utdelning på aktier i investeringssparkontot beskattas inte. Du kan ta ut pengar från kontot fritt och de uttagna beloppen beskattas inte heller.

Det är tillgångarna på investeringssparkontot som ska beskattas. Då räknas först det så kallade kapitalunderlaget fram. Det räknas ut genom att tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal läggs ihop med summan av alla insättningar på kontot. Det beloppet delas sedan med fyra. Banken lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäkt och sådan förtrycks också i deklarationen.

RESEAVDRAG

Reseavdraget är det vanligaste egna avdraget i deklarationen. Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration. Vissa förutsättningar ska var uppfyllda för att man ska ha rätt till reseavdrag. Det finns krav på hur långt avståndet ska vara mellan bostad och arbete. För att få göra avdrag för resor med bil finns också regler om att det ska vara en tidsvinst jämfört med att åka kollektivtrafik. Där säger reglerna i inkomstskattelagen att man måste tjäna minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt för att få göra reseavdrag för bilkörning till och från arbetet. Denna regel gäller för de allra flesta. För att undvika fel har Skatteverket tagit fram en beräkningshjälp på hemsidan. Gränsen för att få avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats är 11 000 kr per år.

AVDRAG TILLFÄLLIGT ARBETE

Du kan om vissa förutsättningar är uppfyllda ha rätt att få avdrag för ökade levnadskostnader om du tillfälligt har arbetat på en annan ort än den där du har din bostad, alltså en annan ort än där du faktiskt bor. Du som har rätt till avdrag får göra avdrag för måltider och småutgifter under första månaden av vistelsen på arbetsorten. Schablonmässigt avdrag som gäller vid årets deklaration är 115 kr per hel dag under första månaden om arbetsorten ligger i Sverige. För ökade utgifter för logi medges avdrag med faktisk utgift eller schablonmässigt beräknat avdrag som vid årets deklaration är 115 kr per natt vid tillfälligt arbete på annan ort i Sverige. Logiavdrag under den tid det tillfälliga arbetet pågår.

Ungdomar som studerar och är bosatta på sin studieort sommararbetar ibland på sin gamla hemort. De bor kanske då hos sina föräldrar. De har rätt till avdrag om reglerna för tillfälligt arbete är uppfyllda. Tänk på att ungdomarna ska ha behållit en bostad på studieorten för att ha rätt till avdraget.

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.