Stort utsläpp på Tjärhovet

Kalmar Artikeln publicerades

Cirka 20 kubikmeter lösningsmedel har läckt ut på marken på Tjärhovet. Polisen har upprättat en anmälan om miljöbrott i samband med utsläppet.

När ett fartyg idag på morgonen skulle pumpa över lösningsmedel till en cistern i oljehamnen började det läcka från en ventil på rörledningen.
– Nu pågår arbete med att gräva bort all kontaminerad mark och återfylla med ny sand och jord, säger räddningschef Ulf Petersson.
Det ska inte vara någon fara för allmänheten men svag lukt kan förekomma i vindriktningen.