Storsatsning på Ekarna i Värsnäs

Kalmar Artikeln publicerades

Ekarna i Värsnäs har rötterna ända tillbaka till Medeltiden.

Nu ska Länsstyrelsen och Kalmar kommun tillsammans förbättra förutsättningarna för ekarna och dess efterträdare.

Enligt länsstyrelsen har eken en mångfald av olika levnadsrum för över tusen olika arter. Här är en jätteek i Värsnäs.
Foto: Daniel Cluer
Enligt länsstyrelsen har eken en mångfald av olika levnadsrum för över tusen olika arter. Här är en jätteek i Värsnäs.

Det är inom ramen av det EU-finansierade LIFE-projektet Coast Benefit som en ny skötselplan har tagits fram för Horsö-Värsnäs naturreservat, strax norr om Kalmar.

Framöver kommer ekar att friställas så att kronorna kan breda ut sig och stammarna få mer ljus. Genom ringbarkning och tillskapande av högstubbe på de träd som tas bort skapas ett tillskott av död ved vilket förhöjer naturvärdena. En del av träden som tas bort veteraniseras också, det vill säga att de skadas på ett sådant sätt att de åldras i förtid och på så vis bidrar till att fylla den lucka i trädålder som finns.

Målet är också att återställa mycket av det bete som en gång i tiden fanns i naturreservatet. Genom en helt ny fålla söder om vägen fram till badplatsen hoppas man på ett ljusare och öppnare landskap med mer ljus på de träd som friställs, utan behov av ständiga röjningar.