Statlig flytt till Kalmar får 20 extra miljoner

Kalmar/Stockholm Artikeln publicerades
Så här såg det ut när Ardalan Shekarabi och Stefan Löfven presenterade flytten till Kalmar. Nu bidrar regeringen med ytterligare 30 miljoner kronor.
Foto:Paul Madej
Så här såg det ut när Ardalan Shekarabi och Stefan Löfven presenterade flytten till Kalmar. Nu bidrar regeringen med ytterligare 30 miljoner kronor.

Regeringen anslår ytterligare 20 miljoner kronor till flytten av E-hälsomyndigheten till Kalmar. Men det kommer inte att räcka.

"Kostnaderna för lokaliseringen till Kalmar bedöms enligt en uppdaterad prognos bli högre än vad som tidigare beräknats", skriver regeringen i vårbudgeten, och fortsätter:

"För att myndighetens verksamhet inte ska påverkas negativt och för att säkerställa en effektiv övergång av verksamheten till Kalmar behöver ytterligare medel tillföras anslaget".

Regeringen föreslår därför att anslaget bör ökas med 20 miljoner kronor.

De pengarna ska läggas till de tidigare 30 miljoner kronor som myndigheten fick i höstbudgeten för att klara de kostnader som omlokaliseringen leder till.

Ändå tyder allt på att det inte räcker.

– Nej, det gör det troligen inte, säger Johan Assarsson, Kalmarbo bland annat med förflutet som landstingsdirektör och utredare och numera vice ordförande i E-hälsomyndighetens styrelse.

– Vi har gjort beräkningar som landar mellan 100 och 200 miljoner kronor för flytten, så det här tilläggsanslaget kommer inte som en överraskning, säger han.

– Vi räknade tidigt på ökade personalkostnader, till exempel för överlappning, utbildning och dubbla tjänster, och kom fram till de nivåerna, det är inget konstigt med det.

Johan Assarsson tar utflyttningen av Folkhälsomyndigheten till Östersund 2004 som exempel.

– Det var inte heller någon stor myndighet, men även där var det få personer som flyttade med, vilket innebär ökade kostnader.

Det var i juni förra året som statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi kom till Kalmar med nyheten att E-hälsomyndigheten skulle flyttas hit.

Redan då restes frågor om kompetenstapp och höga kostnader, en lärdom från tidigare års utflyttningar.

Till exempel räknade Riksrevisionen ut att flytten 2004, som berörde 2 700 statliga jobb, inklusive produktionsbortfall kostade 1,1 miljoner kronor per utflyttat arbetstillfälle.

E-hälsomyndigheten ska flytta ett hundratal tjänster till Kalmar, så då hamnar kostnaderna en bit över 100 miljoner.

– Detta år regeringen medveten om, men kostnaderna tas år för år, säger Johan Assarsson.