Socialnämndens underskott växer

Kalmar Artikeln publicerades

På tre av fyra punkter i den ekonomiska rapporten för socialnämnden ser verksamheten ut att gå med miljonunderskott.

I september var prognosen att underskottet skulle bli 18 miljoner kronor. Nu är den siffran uppe i 20 miljoner kronor. På punkten flyktingmottagande är prognosen sju miljoner kronor dyrare än budgeterat.

– Vi har på kort tid gått från sju HVB-hem och nu har vi bara ett halvt kvar. Vi står med en stor organisation och trots att ett 50-tal redan omplacerats, orkar vi inte med att minska i den takt pengarna från Migrationsverket minskat, sa nämndens ordförande Roger Holmberg (S) i september.

Även individ- och familjeomsorgen går back med sju miljoner kronor. Nämnd, tillsyn och drogförebyggande kostar sex miljoner mer än budgeterat, enligt prognosen.

I den ekonomiska rapporten, som ska redovisas för nämnden nästa vecka, framgår att placeringar av barn och vuxna på institution och familjehem blir dyrare än planerat, men att åtgärder har gjorts som väntas få resultat nästa år. Även den besparing som privatiseringen av personlig assistans ska ge väntas få effekt först nästa år.