Snåriga trafikregler – ta större hänsyn

Kalmar Artikeln publicerades
Thomas Eidrup, Mattias Adolfson (S) och Stefan Larsson på Kalmar kommun vill påverka beteendet i trafiken med informationskampanjer.
Foto:Mats Holmertz
Thomas Eidrup, Mattias Adolfson (S) och Stefan Larsson på Kalmar kommun vill påverka beteendet i trafiken med informationskampanjer.

Bilister och cyklister måste visa respekt för varandra. Dessutom behövs mer information till trafikanter.

Det är kommunens svar efter Barometerns granskning av cykelolyckor.

PLANERADE CYKELÅTGÄRDER I KALMAR:

Barometerns granskning visar att tre av fyra olyckor där cykel kolliderar med motorfordon i Kalmar mellan 2012-2016 skedde vid obevakade cykelpassager/övergångsställen. Reaktionerna från läsarna lät inte vänta på sig. Kalmarbor diskuterade artikeln på Facebook och ett flertal hörde av sig till redaktionen via mejl eller telefon.

”Cyklister ska alltså lämna företräde, men samtidigt ska bilister låta cyklister passera? Detta går ju enligt min mening inte ihop. Vem har väjningsplikt? Cyklisterna eller bilisterna?”, skriver läsaren David Berglund.

Han är inte ensam om att uppleva reglerna som snåriga och flera läsare ger exempel på platser i Kalmar där det inte fungerar i praktiken.

”Delad cykel/gångbana fungerar inte när det är mycket fotgängare. Exempelvis förbi tåg- och busstationen. Efter olyckor mellan mig och fotgängare tvingas jag nu cykla på körbanan. Samma problem föreligger på Trädgårdsgatan”, skriver läsaren Jonas Hagström.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande säger så här om granskningen:

– Vi ska inte acceptera en enda olycka. Olyckor kan man aldrig bygga bort, det handlar om att människor visar respekt för andra, säger Mattias Adolfson (S).

Kommunens trafikchef Stefan Larsson är bedrövad över vissa trafikanters beteende och menar är det måste förändras.

– Det är viktigt för oss att se beteendet i trafiken. Sedan kan man påverka genom informationskampanjer. Egentligen skulle jag vilja ha en övningsbana för utbildning av cyklister, där polisen självklart är inblandad. Så att man lär sig att hantera en cykel, säger han.

När Barometern åkte runt till olycksplatserna stod det klart att korsningarna kan se ut på många olika sätt. Passagerna kan vara upphöjda eller inte, ha målade sockerbitar på vägbanan eller inga markeringar alls.

– Vi strävar efter att ha det enhetligt. Sockerbitar ska vi ha på samtliga ställen där det är cykelpassage. Det ska vara tydligt, men jag tror inte på förbud eller att styra upp det för mycket heller, säger Stefan Larsson.

Korsningarna Lorensbergsleden-Verkstadsgatan och Lorensbergsleden-Torsåsgatan är de farligaste korsningarna, enligt Barometerns granskning.

– Vi kommer att signalreglera Lorensbergsleden-Torsåsgatan under 2018. Det blir signal för cyklande som rör sig längs Lorensbergsleden och de som ska ta sig över Lorensbergsleden. Vi har två korsande två huvudcykelstråk, det har varit en osäkerhet för alla, säger kommunens cykelstrateg Thomas Eidrup.

– Vi har inga planer för Lorensbergsleden-Verkstadsgatan. Det är rätt bra sikt där, säger Stefan Larsson.

Barometern intervjuade Henrik Ahlqvist som blev påkörd i en cirkulationsplats. Han tycker liksom många andra att reglerna är otydliga och efterfrågar väjningsmärken för cyklister.

– En bilist är en utbildad chaufför, en cyklist är det inte. Att sätta regler är jättesvårt när man pratar om outbildade trafikanter, säger Stefan Larsson.

Thomas Eidrup tycker att den nationella trafikförordningen är otydlig, vilket gör det svårt att omsätta i praktiken.

– Vi är många kommuner som sneglar avundsjuk mot Danmark och Holland. Där man har ett tydligare regelverk och gör det möjligt att tillämpa på ett enklare sätt, säger Thomas Eidrup.