SMHI: Risk för stora regnmängder i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades
Foto: Jon Olav,Nesvold

Under onsdagen väntas kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid och därför har SMHI utfärdat en risk för stora regnmängder för Kalmar län utom Öland.

Kraftigast regnskurar väntas under eftermiddagen men deras placering samt nederbördsmängder är i skrivande stund osäkra.

– I och med att det är så stor osäkerhet kan vi inte gå ut och varna för det, för det är många platser där det inte kommer att märkas någonting. Det beror på var de här skurarna hamnar. Hamnar de mitt i en stad där det är mycket asfalt och det kommer mycket regn på kort tid kan det ställa till med lokala översvämningar men om den kraftiga skuren hamnar ute i skogen kanske den inte märks av någon, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

fakta

Definition för Risk stora regnmängder

"Det finns en risk för stora regnmängder som kan medföra översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor. Om prognoserna blir säkrare kan den ersättas av en varning.” Källa: SMHI

Visa mer...