Skolpolitiker gjorde kovändning i simhallsfrågan

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

(S)-politikerna i kommunstyrelsen röstade mangrant ja till simhall i Snurrom. Men skolpolitikern Lasse Johansson (S), förespråkade ivrigt Tallhagen innan det var dags för beslut.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) talade sig varm för Tallhagsalternativet på ett antal presskonferenser i samband med nämndssammanträden eftersom det skulle öka attraktiviteten för den nya skolan vid Brofästet, Tallhagsskolan.

Sedan ändrade han sig och röstade som partikamraterna i kommunstyrelsen.

– Vi har framfört våra synpunkter i remissvaret. En simhall hade varit en bonus för Tallhagsskolan. Samtidigt är skolans vara eller ickevara inte beroende av simhallen. Vi får acceptera att kommunen utvecklas och jag har inte sett att våra argument är tillräckligt tunga, säger Lasse Johansson.

    Kalmarsunds gymnasieförbund har inte fått någon särskild propå att yttra sig. Förbundet hade däremot möjlighet att på eget initiativ lämna in synpunkter i det öppna samrådet som föregick beslutet att simhallen ska ligga i Snurrom.

    Initiativet skulle i så fall ha kommit från politiskt håll, menar förbundschef Joachim Håkansson. Förbundet har cirka 3 800 gymnasieelever som får ett bra stycke längre till hallen när det är simning på schemat.

    – Det blir mer logistik. Man får lägga det i början eller slutet av dagen, säger Joachim Håkansson.

    Hur grundskolorna Vasa, Falkenberg, Lindö, Funkaboskolan och kommande Tallhagsskolan ska lösa det längre avståndet, som längst 6,5 kilometer, är inte utrett. Inte heller hur bussresor ska finansieras.

    – Det kommer säkert att bli högre busskostnader och det kan bli så att det skjuts till mer pengar, säger Lasse Johansson.