Sista rycket på E 22 – då läggs trafiken om igen

Kalmar Artikeln publicerades

Snart är ombyggnaden av E 22 förbi Rinkabyholm klar.

Innan dess gör Trafikverket en sista trafikomläggning i tio veckor.

– Sedan knyter vi ihop säcken, säger byggledaren Bertil Jidflo.

Barometern har tidigare skrivit om att ombyggnaden av E 22 förbi Rinkabyholm har gått snabbare än först beräknat. Slutbesiktningen är inbokad till den 24 november och om inget oväntat inträffar kommer vägen öppnas vecka 48.

Nu går arbetet in i slutskedet, och framöver väntar asfaltsarbeten, räckesarbeten och broreparationer. Hela den provisoriska rondellen kommer dessutom att slopas för att istället göras om till en damm.

I samband med att arbetena slutförs väntar ett sista test för bilisterna. Med start på måndag läggs trafiken om. Egentligen skulle omläggningen varat i i åtta månader, men då arbetet gått snabbare än beräknat, har den tiden kortats ner till tio veckor.

– Efter de här tio veckorna öppnas E 22an, säger Bertil Jidflo, som är Trafikverkets byggledare.

Under de kommande tio veckorna får bilister från Nybro som ska mot Kalmar vika av mot Smedby vid Dinosaurieparken på väg 25, och därefter köra gamla Smedbyvägen till Karlso och förbi två droppformade ”rondeller”, för att sedan vävas ihop med trafiken från E 22 söderifrån.

Så här kommer trafiken ledas om under de kommande tio veckorna. Efter det ska E22 vara helt färdigställd och redo för trafik.
Foto: Trafikverket/Barometern
Så här kommer trafiken ledas om under de kommande tio veckorna. Efter det ska E22 vara helt färdigställd och redo för trafik.

Bilister från E 22 söderifrån kommer inte att märka någon skillnad, utan de kör samma sträcka som de gjort tidigare. Bilister på E 22 från Kalmar kommer däremot märka en betydande skillnad.

– När du har kört från Kalmar har du tidigare kört rätt in under bron men nu kommer du inte att göra det. I stället kommer man att köra upp på en avfart som är skyltad Nybro åt ena hållet och Karlskrona åt det andra, säger Bertil Jidflo.

Därefter får de som ska söderut köra genom ”dropparna” och ner mot E 22 medan de som ska mot Nybro viker av in mot Smedby.

Den avfart, eller ramp, som möter bilisterna från Kalmarhållet är bara sex meter bred. Den är egentligen tänkt att vara enkelriktad, men har nu fått två körfält. Bertil Jidflo tror att det kommer att bli den besvärligaste biten med nya omläggningen.

– Det blir tufft för två lastbilar men för två personbilar är det inga problem. Det är samma vägprofil som på Ölandsbron men problemet är att det är räcke här vilket gör att man känner sig mer hoptryckt, säger han.

Bertil Jidflo, Trafikverkets byggledare.
Foto: Jonatan Nilsson
Bertil Jidflo, Trafikverkets byggledare.

I samband med omläggningen vädjar han till bilisterna att försöka hitta andra vägar, som till exempel Dokumentvägen eller via flyget, för att på så vis minska köerna.

– Problemet vid en sådan här stor förändring att folk inte vet hur det fungerar första och andra dagen. Man blir osäker, lättar lite på gasen och då blir det köbildning, säger han.

– Budskapet är att folk måste vara lite tålmodiga. Vi måste göra det här för att gubbarna ska kunna göra sina arbeten säkert. När man har kommit in i detta, och vissa bilister har hittat andra vägar, då tror jag inte det blir så farligt.

Även om trafikomläggningen inleds på måndagen kommer det nog dröja till kvällen innan alla skyltar är uppe. På tisdagen räknar Bertil Jidflo med att det är skarpt läge.

– Då gäller det att folk accepterar det här, för det är sista biten innan vi knyter ihop säcken, säger han.