Sen kommunanställd varnas

KALMAR Artikeln publicerades

En kommunanställd, som kommit försent till jobbet flera gånger, varnas.

Enligt en skrivelse från Kalmar kommun har den anställde misskött sina arbetstider och kommit försent flera gånger. Personen fick i mars tillfälle att förklara sitt beteende, men har enligt kommunens skrivelse inte yttrat sig.

”Då ingen godtagbar förklaring har lämnats beslutar servicenämnden i enlighet med Allmänna bestämmelser att tilldela dig en skriftlig varning”, står det i beslutet som är underskrivet av förvaltningschefen och personalchefen i kommunen.

I skrivelsen betonar kommunen att den anställde vid upprepad misskötsamhet riskerar sin anställning.