Så tycker partierna: Vad är ditt bästa förslag för att förbättra integrationen?

Kalmar län Artikeln publicerades
Liselotte Ross (V)
Foto: Mats Holmertz
Liselotte Ross (V)

Liselotte Ross (V):

Integration är att föra en inkluderande politik som lägger grund för ett mer jämlikt samhälle. Utveckla möjligheten till att läsa svenska och få en utbildning eller praktik samtidigt, liknande Ljungnäsvillan, effektivisera validering. Stödja förenings­livets integrationsarbete, skapa ­mötesplatser, våga mötas.

Foto: Roger Carlsson

Mathias Karlsson (L):

Inträdesjobb. Snabbare validering, införa yrkesskola, mer vuxenutbildning och fler lärlingsanställningar. Språk – ökat deltagande i SFI, kombinera SFI med jobb. Obligatorisk språkför­skola. Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Språk- och samhällsprov vid ­ansökan om medborgarskap.

Christina Davidson (C):

Nyanländas kompetenser och erfarenheter ses över redan från dag ett. Att snabbt lära sig svenska och komma in i jobb och i samhället är en nyckel för integration, men också för att bidra till vår gemensamma välfärd. Utbildning av hög kvalitet som tar hänsyn till den lokala arbetsmarknadens förutsättningar och behov.

Foto: Mats Holmertz

Ilko Corkovic (S):

Jag har gjort den här resan själv, och det viktigaste är att vi ser nyanlända som en tillgång. Språket är a och o, det gäller att ­komma i gång med svenskan så fort som möjligt. Idrottsrörelsen, kulturen och föreningslivet är väldigt viktiga ingångar, jag hade inte klarat mig som jag gjorde utan fotbollen.

Henrik Yngvesson (M):

Vägen till en snabbare integration går genom att lära sig svenska. Detta sker genom obligatorisk SFI och samhällsorientering. Vi vill inrätta snabbspår till vård, förskola och tillverkningsindustri för att få våra nyanlända i arbete fortare. Mer språkpraktik leder även till att man lär sig svenska fortare.

Thoralf Alfsson (SD):

”Om badkaret rinner över stänger du av kranen innan du börjar torka golvet. Regeringen har gjort tvärtom med invandringen. Det behövs ett stopp under en viss tid för att integrationen ska fungera bra. Att fortsätta med stor invandring kommer utan tvekan ytterligare försämra möjligheten till en bra integration.”

Foto: Mats Holmertz

Gudrun Brunegård (KD):

”Integration från dag ett, med undervisning i svenska, kultur, seder, värdegrund och allmän samhällsorientering. Jobb/praktik under asylperioden, för att inte fastna i passivitet. Praktik och yrkesintroduktion, så kallade instegsjobb, när man behärskar språket, för att lära sig jobbet på jobbet, med 75-procentig lön.”

Ingmarie ­Söderblom (MP):

”Informera om och öppna samhället. Både arbetsgivare och anställda behöver träffa invandrarna regelbundet, i dag finns stora barriärer. Kommunerna bör inrätta integrationsråd. Rådet bör ha reellt inflytande, speciellt över pengar från staten. Oskarshamns-modellen är ett bra arbetssätt.”