Så påverkas trafiken under Ironman

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Jalhed

Ironman innebär stora störningar i trafiken. Kalmar kommun rekommenderar den som kan att ta sig till centrum med cykel eller kollektivt.

MOTORTRAFIK

Kvarnholmen

Klockan 05 – 24 stängs nordöstra delarna av för biltrafik. Övriga delar berörs mellan klockan 10 och 24.

Beonde på Kvarnholmen som behöver komma ut hänvisas till Skeppsbrogatan, Järnvägsgatan och Ölandskajen.

Ölandsbron

Trafiken påverkad mellan klockan 07 och 16. Bron kommer att delas in i tre körfält där motortrafiken får två och de tävlande ett. Påfarten i trafikplats Tallhagen, för trafik mot Öland, samt påfarten i trafikplats Färjestaden, för trafik mot Färjestaden, är avstängda för motortrafik.

Ängöleden

Klockan 05-18 stängs vägen av mellan Landshövdingegatan och Gröndalsvägen. 18-24 går det inte att köra bil från Ängöleden till Kvarnholmen, trafik hänvisas till Gröndalsvägen, Ölandsleden eller Tallhagsvägen.

Biltrafik till och från Ängö och Varvsholmen kommer att ledas via cykel- och gångtunnel under Ängöleden.

Norra vägen

(Från Galggatan/Gröndalsvägen upp till Lindsdal)

Stängs av klockan 10-18.

Lindsdal

Klockan 10-18 kommer motorfordonstrafiken till och från Lindsdal vara kraftigt begränsad.

Båda dagarna är infarten vid trafikplatsen Snorrom är avstängd. Motortrafikanter hänvisas till trafikplats Mosekrog.

Rockneby

Klockan 10.45-16.30 kommer motorfordonstrafiken till och från Rockneby samt inne i Rockneby vara kraftigt begränsad. Väg 595 (Läckebyvägen) och 596 (Ryssbyvägen) är avstängda i sin helhet med vissa undantag för översläpp.

Här påverkas trafiken också:

Klockan 10.30–16.00 blir det stora trafikstörningar vid Stävlö, Hjälmö, Ragshagsvägen och Åby. De enskilda vägsträckor som ingår i tävlingen är avstängda helt, med vissa kontrollerade översläpp.

Öland

Väg 943 är avstängd i sin helhet mellan klockan 07.30 och 16.00. Boende väster om vägen uppmanas av kommunen att, kvällen före, parkera på andra sidan av 943:an om de behöver köra bil under lördagen.

På vissa platser i Färjestaden kommer det att finnas översläpp för biltrafik, med hjälp av trafikvakt.

Vägen mellan Färjestaden och Mörbylånga är, med några få undantag, avstängd mellan klockan 07.30 och 15.30.

Alvarvägen från St Brunneby till Resmo är avstängd klockan 09 till 14.30.

Trafiken i Mörbylånga kommer att vara kraftigt begränsad mellan klockan 08 och 12.30.

Trafiken påverkas även i Beteby, Risinge, Risingehamn, Bjärby, Västerstad, Smedby, Hammarby, Degerhamn, Södra Möckleby, Pilekulla, Solberg och Torngård där tävlingsbanan passerar.

KOLLEKTIVTRAFIK

Busstrafiken över Kvarnholmen kommer att köra alternativa rutter under dagen, men alltid till och från busstationen.

11–17 ersätts tågtrafiken mellan Kalmar och Blomstermåla med bussar.

PARKERING

Extra parkeringsplatser för besökare finns på Fredriksskans, Stagneliusskolan och i Kalmarsundsparken.

Boende på Kvarnholmen och tävlande hänvisas även till parkering på Elevatorkajen, Skeppsbron, Skeppsbrogatan, norra delen av Cellgraven (under lördagen), vid Lars Kaggskolan och tillåtna parkeringar på östra Kvarnholmen.

Felaktigt parkerade bilar kommer att forslas bort, kostnaden får ägaren stå för.

CYKEL

Cyklister hänvisas till tillfällig cykelparkering vid Gamla vattentornet, Olof Palmes gata och utanför Slottshotellet vid Slottsalléns början.

Mer detaljerad information om trafikstörningarna och alternativa färdvägar på Kalmar kommuns webb.