Förslaget: Så mycket ska kommunen betala för Guldfågeln Arena

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

En köpesumma på 244,5 miljoner och ett engångsbidrag till Kalmar FF på 13,5 miljoner. Det blir det omedelbara priset när kommunen ska ta över Guldfågeln arena.

Avtalsförslaget kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott nu på tisdag den 26 september, och på fredagen offentliggjordes det på kommunens webbsida.

Förhandlingarna mellan kommunen och Kalmar FF har pågått hela sommaren, och avtalsförslaget följer i stort vad som presenterades vid presskonferensen i juni.

Som väntat ligger själva köpeskillingen på 244,5 miljoner kronor, men till det ska Kalmar FF få ett engångsbidrag på 13,5 miljoner. Enligt kommunen är det ett föreningsbidrag/grönytebidrag "för de kostnader/förluster föreningen får med anledningen av försäljningen."

  Enligt förslaget ska servicenämnden få sin budgetram utökad med 6,7 miljoner kronor per år för kapitalkostnader och yttre underhåll.

  Kalmar FF:s kommande hyra anges till 425 000 kronor per år.

  Enligt avtalsförslaget ska kultur- och fritidsnämnden utreda framtida planunderlag, medan Destination Kalmar får uppdraget att utreda möjligheter till fler evenemang på arenan.

  Avtalsförslaget kommer först upp i KS AU nästa vecka, i kommunstyrelsen veckan därpå, och om allt går planenligt ska fullmäktige ta beslut den 30 oktober.

  LÄS MER:

  Så här skrev Barometern om diskussionerna kring arenaavtalet

  Tidslinje – detta har hänt kring arenan

  Oppositionen är splittrad