Förslaget: Så mycket ska kommunen betala för Guldfågeln Arena

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:
Foto:

En köpesumma på 244,5 miljoner och ett engångsbidrag till Kalmar FF på 13,5 miljoner. Det blir det omedelbara priset när kommunen ska ta över Guldfågeln arena.

Avtalsförslaget kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott nu på tisdag den 26 september, och på fredagen offentliggjordes det på kommunens webbsida.

Förhandlingarna mellan kommunen och Kalmar FF har pågått hela sommaren, och avtalsförslaget följer i stort vad som presenterades vid presskonferensen i juni.

Som väntat ligger själva köpeskillingen på 244,5 miljoner kronor, men till det ska Kalmar FF få ett engångsbidrag på 13,5 miljoner. Enligt kommunen är det ett föreningsbidrag/grönytebidrag "för de kostnader/förluster föreningen får med anledningen av försäljningen."

Enligt förslaget ska servicenämnden få sin budgetram utökad med 6,7 miljoner kronor per år för kapitalkostnader och yttre underhåll.

Kalmar FF:s kommande hyra anges till 425 000 kronor per år.

Enligt avtalsförslaget ska kultur- och fritidsnämnden utreda framtida planunderlag, medan Destination Kalmar får uppdraget att utreda möjligheter till fler evenemang på arenan.

Avtalsförslaget kommer först upp i KS AU nästa vecka, i kommunstyrelsen veckan därpå, och om allt går planenligt ska fullmäktige ta beslut den 30 oktober.

LÄS MER:

Så här skrev Barometern om diskussionerna kring arenaavtalet

Tidslinje – detta har hänt kring arenan

Oppositionen är splittrad