Så blir nya tidningshuset

Kalmar Artikeln publicerades

Nytt hus anpassat för nya tider. Gota Medias ägare i Kalmar renoverar och bygger om sitt tidningshus. Inflyttning och invigning blir i början av 2016.

1845, fyra år efter att Barometern grundades, flyttade tidningen in vid hörnet Västra Sjögatan och Södra Långgatan.
Lite mer än ett sekel senare stod ett nytt hus klart och lite drygt 60 år senare är det dags igen. Nytt hus, men på samma plats.
– Vi bygger för framtiden, det här är en rörlig bransch och mycket händer väldigt snabbt, därför har det varit viktigt med flexibilitet, säger Mikael Larsson Ek utvecklingschef på Barometern-OT.

Så snart startar omvandlingen av ungefär 5 000 kvadratmeter. Och förutsättningarna är annorlunda mot när man började planera för ett nytt hus för några år sedan.
– Då lade vi allt krut på ett nytt hus vid gamla vattentornet, att det sprack har naturligtvis inneburit att allt har blivit försenat. Då planerade vi ett hus för en tidning, nu är det flera, säger han.
Sedan dess har Gota Media köpt Östran/Nyheterna och Kalmar läns Tidning. De redaktionerna ska också inrymmas i planerna.

Den gamla presshallen ska göras om till garage i två plan. Ovanvåningen blir uthyrningsbar kontorsyta.
I det stora ursprungliga tidningshuset kommer Barometerns liksom Östrans och Kalmar Läns Tidnings redaktioner att husera. Annonsavdelning, Internetavdelningen AB och olika Gota Media-funktioner, som bland annat ekonomi och IT finns också i huset, som planeras för drygt 140 anställda.
Entrén kommer också att flyttas, närmare Stortorget.
– Ägarna tror på Kvarnholmen, så det är ganska självklart att vi ska vara här. Sedan anser vi att vi gör en samhällsnyttig insats och då är det bra att tidningshuset är mitt i staden.

Många tidningskoncerner pratar i dag om mediehus. Men det gäller inte Gota Media. Det nyrenoverade huvudkontoret ska fortfarande heta tidningshus.
– Det är en kvalitetsstämpel. Vi ger ut tidningar, det är oväsentligt om de är i tryckt form eller digitala. Vi kanske även kommer att göra tv i framtiden men även det blir som tidning.

Samhällsbyggnadskontoret har beviljat bygglov. Diskussioner pågår med byggföretag.