S vill satsa på kunskap mot extremism

Kalmar Artikeln publicerades

Diskussionen om demokratin, det fria ordet och allmänt hyfs borde få ta större plats i skolorna. Det menar S som vill stärka grund- och gymnasieskolornas arbete med kunskap men också etik och moral.

”Utbildning och kunskap är bästa medicinen mot oro och rädsla för det främmande. Därför måste vi ge skolan de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt uppdrag. Det handlar naturligtvis om utbildning, men även om att ge eleverna kunskap om etik och moral”, skriver S-politikerna Lasse Johansson och Dzenita Abaza i ett pressmeddelande.

De vill ge frågorna större fokus på lektioner och ger förslag på gästföreläsningar och utbyten med andra länder eller studiebesök på exempelvis koncentrationsläger.