S gör politik av Christina Fosnes (M) blogginlägg

Kalmar Artikeln publicerades

Socialdemokrater går till hårt angrepp mot Christina Fosnes (M) efter att hon pekat ut invandrare som skyldiga till en gruppvåldtäkt i Kolboda. Men partimedlemmar sluter upp runt oppositions­rådet.

”Vad är nästa steg? Ett införande av en folkdomstol?” Johan Persson (S) är inte nådig i sin kritik mot oppositionsledaren Christina Fosnes (M) efter hennes blogginlägg där hon enligt kommunstyrelsens ordförande ”skuldbelägger en hel grupp”.

Christina Fosnes har i två blogginlägg pekat ut utlandsfödda som ansvariga för den anmälda gruppvåldtäkten i Kol­boda tidigare i somras. Detta trots att polisen f­lera gånger vädjat till allmänheten om tips och säger sig ha bristfälliga signalement. I Baro­metern i onsdags sade hon sig ha tillräcklig information för att kunna skriva som hon gjort. Detta fick Mattias Adolfson (S) att kraftigt kritisera henne.

”Här har vi människor som blivit utsatta för g­rova sexuella övergrepp. Polisen efter­frågar information om signalement. Du säger dig ha information. Har du nu kontaktat polisen? Det är ju väldigt allvarligt om du som vice ordförande i kommunstyrelsen har information om händelsen som du inte vill delge polisen”, skrev han som svar på Fosnes Facebookinlägg.

    Barometern har kontaktat ledande Moderater i Kalmar angående blogginlägget. De ger alla sitt stöd för Christina Fosnes.

    – Jag har fullt förtroende för henne, säger Per Dahl (M).