Röntgenläkare prickas efter missad fraktur

Kalmar Artikeln publicerades

Under sin tid som röntgenläkare vid länssjukhuset i Kalmar missade han en fraktur på en ryggkota som en patient fått efter en motorcykelolycka. Ett år senare missade han en fraktur i handen på en kvinna som cyklat omkull.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, tilldelar nu läkaren ett diciplinstraff i form av en erinran.
Även en annan läkare vid länssjukhuset i Kalmar som eftergranskade röntgenplåtarna av den skadade motorcykelföraren kritiseras av Hsan.

Svåra smärtor i ryggen
Mc-föraren skadade ryggen i en olycka 2002. Han beskriver i sin anmälan till Hsan att han drogs med svåra smärtor i ryggen lång tid efter olyckan.
Han blev även uppmanad av försäkringskssan att återgå till arbete eftersom det inte förelåg något medicinskt hinder.
Först ett år efter olyckan upptäckte emellertid en ortoped att mc-föraren ådragit sig en fraktur på en ryggkota.
Både röntgenläkaren och hans kollega hade missat skadan.
Hsan skriver i sin bedömning att röntgenplåtarna klart visar att mc-föraren hade en fraktur på ryggkotan. Båda läkarna kritiseras för sitt misstag.

Väl synlig skada
Röntgenläkaren tjänstgjorde 2003 vid sjukhuset i Mariestad.
En 60-årig kvinna som cyklat omkull sökte
då hjälp för smärtor i handleden. Även vid den undersökningen missade läkaren en fraktur.
Först en dryg månad senare vid en förnyad röntgen upptäcktes frakturen i handleden.
Hsan skriver i bedömningen av kvinnans behandling att skadan var väl synlig på röntgenplåtarna från den första tillfället och tilldelar läkaren en erinran.
Läkaren säger i sitt yttrande till Hsan att misstaget med den skadade kvinnan kan beror på ett datatekniskt fel som fick till följd att han granskade fel röntgenplåtar och således ställde fel diagnos.