Risk att KSRR går tomhänt ur tvist

Kalmar Artikeln publicerades
Förbundschefen Jan Fors är inte lika glad längre i sopsorteringsanläggningen som man köpte för tre år sedan. Nu stämmer KSRR företaget som levererat maskinen.
Foto:Anders Johansson
Förbundschefen Jan Fors är inte lika glad längre i sopsorteringsanläggningen som man köpte för tre år sedan. Nu stämmer KSRR företaget som levererat maskinen.

KSRR riskerar att gå tomhänt ur sopsorteringsfiaskot.

Företaget som stäms på dryga 21 miljoner kronor är på fallrepet och kommer inte att kunna betala hela summan.

Det visar en granskning av Spiraltrans årsredovisningar som Barometern har gjort.

Förra året tjänade bolaget från Dalarna bara hälften av skadeståndskravet.

Att sopkunderna i slutänden får stå för notan finns det dock ingen risk för, försäkrar KSRR:s förbundschef Jan Fors.

– Nej, vi kommer inte att höja taxorna 2017.

På måndagen kunde Barometern berätta att fiaskot med sopsorteringen i Moskogen blir ett fall för domstol. KSRR stämmer nu leverantören på 21,3 miljoner kronor.

Kommunalförbundet vill därmed en gång för alla sätta punkt för den tre år långa tvisten.

Meningen var att sopsorteringsmaskinen på optisk väg skulle sortera brännbart material från organiskt avfall. Noggrannheten skulle vara 95 procent, enligt avtalet.

Hela jätteinvesteringen för sorteringen landade på nästan 145 miljoner kronor och lanserades 2013 med buller och bång efter att först ha dragits i långbänk i styrelsen.

Men redan från första början ställde anläggningen till problem. Sorteringsmaskinen klarade inte på långa vägar av att sortera de gröna påsarna som utlovats.

Efter flera förhandlingar har nu KSRR gett upp. En ny sorteringslösning är inköpt och ska vara i gång i början av 2017. Tills dess tvingas KSRR skicka soporna till Vetlanda för sortering – till en merkostnad i 20-miljonersklassen.

För att få plåster på såren krävs nu Spiraltrans på skadestånd.

Frågan är om det kommer att ge så mycket. Spiraltrans har stora ekonomiska problem och blöder kraftigt. Den långsiktiga betalningsförmågan har sjunkit med 75 procent på ett år och lönsamheten är negativ.

2015 gick företaget back med nästan 10 miljoner kronor. Försäljningen har mer än halverats.

Faktum är att företaget omsätter mindre än 12 miljoner kronor och revisorn varnar för att det kan finnas ett ”betydande tvivel om bolagets förmåga till fortsatt verksamhet”.

Det hela hänger mer eller mindre på om man vinner mot KSRR eller inte i tvisten.

Hur man än vänder på det har KSRR därmed liten chans att få ut sitt skadestånd från Spiraltrans. Visserligen är Dalaföretaget ett dotterbolag till ett större bolag med säte i Frankrike. Men moderbolag har sällan juridiskt några förpliktelser för dotterbolagens skulder.

Hur kunde det gå så fel? Hade KSRR kunnat undvika att hamna i denna rävsax? Ja, menar ekonomer och upphandlingschefer som Barometern talat med.

Redan i bokslutet för 2012, som var tillgängligt när KSRR gjorde sin upphandling, fanns flera varningstecken som borde ha fått en upphandlare att dra öronen åt sig.

– Ekonomin i ett företag är givetvis bara ett kriterium, säger en ekonomichef på ett större företag i Kalmar.

– Men själv skulle jag vara försiktig med ett företag med så dålig lönsamhet, minusresultat och en kraftigt sjunkande omsättning som Spiraltrans visade i bokslutet redan 2012.

Soliditeten, alltså den långsiktiga betalningsförmågan, var visserligen acceptabel 2012. Men det berodde till största delen på stora kundfordringar.

– Jag skulle nog i sådana fall förvissa mig om att det var fordringar som verkligen kommer att betalas. Dessutom skulle jag vara extra vaksam med ett så litet företag. En enda order fördubblade ju omsättningen. Det är ett stort risktagande.

Företaget Spiraltrans har avböjt att kommentera

Fakta

Spiraltrans

Verksamhet: Bolag i Dalarna som utvecklar, tillverkar och säljer optiska sorteringsanläggningar för organiskt avfall.

Omsättning: 11,6 miljoner kronor (2015)

Resultat: –9,6 miljoner kronor

Antal anställda: 12

Soliditet: 14 procent

Avkastning totalt kapital: negativt

Avkastning eget kapital: negativt

Om lönsamhetsproblemen: ”De viktigaste åtgärderna är att uppsägningar har skett för att minska personalkostnaderna samt att delar av lokalen har sagts upp och ska i stället hyras av annat bolag i koncernen”

Om rättstvisten: ”Med anledning av ovanstående projekt där anläggningen inte har uppnått avtalad kapacitet befinner sig bolaget i en rättstvist där utgången är osäker. Om bolaget tilldöms stort skadestånd /.../ så finns en osäkerhet kring bolagets förmåga att ordna med finansiering för att fortsätta sin verksamhet.”

Källa: Spiraltrans årsredovisning

Visa mer...