Rektorn: ”Vi vill jobba smidigare”

Kalmar Artikeln publicerades

– De önskar att universiteten är som de var för 100 år sedan, utan regler och fritt att komma och gå som man ville och ha hand om en handfull studenter – jätteskönt.

Det säger Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang och tillägger att ett sådant sätt att jobba inte är förenligt med dagens krav på kontroll och 35 000 studenter.
I veckan skrev Barometern om organisationen Academic Rights Watch som klassar Linnéuniversitetet som ett av fem svenska universitet där det är belagt Unesco:s krav för på kollegialt beslutsfattande inte klaras.
Kollegialt styre innebär att lärare och forskare genom val utser fakultetsnämnd och dekanen som leder nämnderna. Academic Rights Watch menar att styrningsformen främjar hög kvalitet på verksamheten och att trenden att ersätta den med linjestyrning liknande den på företag, inte fungerar för att upprätthålla kvaliteten. Stephen Hwang håller inte med om att det behövs stora nämnder för att fatta kompetenta beslut.
– Verksamheten på ett universitet måste vila på en vetenskaplig grund. Men vi vill jobba på ett smidigare sätt där vi ser till att det finns en diskussion utan att överbyråkratisera. Att vänta in en stor nämnd blir overkill för mig när kompetenta personer redan tittat på ärendet, säger Stephen Hwang.
Han menar att debatten kring kollegialt styre inom universitetsvärlden och på debattsidor, bland annat i DN och Upsala Nya Tidning, leds av humanister som inte alltid har verklighetsförankring.
– Man har bildningsidéer, man ska tänka fritt och högt och ingå i en egen värld där man inte är styrd av någon och inte behöver bry sig om vad som händer i omvärlden. Det är en hel del humanister som omfamnar den idén. Men det är ett svårt sätt att jobba på med de krav på kontroll som ställs både från staten och medborgarna.
Att stora universitet som Lund, Uppsala och Stockholm håller fast vid kollegialt styre menar han har sin förklaring i just storleken som gör att det av nödvändighet måste inrättas olika representativa nämnder.