Regeringskaoset leder till försiktig budget i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Mats Holmertz
"Det är inte läge att blåsa på.” Kommunalrådet Johan Persson (S) presenterade på tisdagen en försiktig budget för 2019. Framför allt är det det fastlåsta läget i regeringsfrågan, men även signaler om kommande lågkonjunktur, som gör att majoriteten tar det vackert.

Försiktighet. Det var ordet för dagen när Kalmars politiska majoritet presenterade sin budget för 2019.

– Det är det mest knepiga budgetarbete som jag har varit med om, sade kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Det är naturligtvis det högst osäkra regeringsläget som är skälet till att de fyra kommunalråden – Johan Persson (S), Dzenita Abaza (S), Ingemar Einarsson (C) och Liselotte Ross (V) – inte slog på stora trumman vad gäller satsningar det kommande året. Utgången av de fastlåsta regeringsförhandlingarna är helt avgörande för hur stora statsbidrag kommunerna får de kommande åren.

– Får till exempel moderaterna igenom sin budget påverkar det väldigt mycket. Det handlar om många tiotals miljoner för oss i Kalmar, sade Johan Persson.

– Så det är skönt att ha några ekonomiska krockkuddar, men det kan inte uteslutas att vi får fatta kompletterande beslut under 2019.

Ändå hade verksamhetsplanen för de kommande åren en positiv rubrik: Kvalitet i livet. Och det fanns några helt nya satsningar: Nya klassrum i Ljungbyholm, sporthall i Rinkabyholm och nya förskolor i Lindsdal, Läckeby och på Karlssons äng var de exempel som nämndes.

Och många positiva faktorer för kommunen räknades upp: God ekonomisk utveckling med ett samlat överskott på över 500 miljoner kronor, snabbt ökande invånarantal, och fortsatt hög bostadsproduktion.

Men flera mörka moln pekades samtidigt ut: Avmattning av konjunkturen med stigande räntor, ökade kostnader genom fler barn och fler äldre, och stora behov av återinvesteringar.

– Många investeringar som gjordes på 1970-talet håller på att ta slut samtidigt och måste ersättas, det är en utmaning, sade Johan Persson.

Kommunalrådet Denita Abaza tryckte på behovet av snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

– Här har vi extra fokus och ska verkligen jobba intensivt på att få ner tiden, och då är vårt nya arbetsmarknadsutskott väldigt viktigt, sade hon.

Kollegan Ingemar Einarsson talade om miljön, men också om den kommande försörjningen av dricksvatten.

– Vi måste hitta vatten på andra ställen än bara i Nybroåsen, det är känsligt att enbart ta ur en resurs, sade han och nämnde möjligheten att bygga en avsaltningsanläggning.

– Ja, vi är inne i den processen, fyllde Johan Persson i.

Ingemar Einarsson lovade samtidigt insatser för att Kalmar ska fortsätta att klättra på Svenskt Näringslivs rankinglista som företagarvänlig kommun.

– Vi gick från plats 250 till 70, och vårt mål är att komma ner mot plats 30. Och vi lovar att öka företagsbesöken från 100 till 150.

För Vänsterpartiets Liselotte Ross var det budgetpremiär som ansvarigt kommunalråd. Hon tryckte inte helt oväntat på jämställdhetssatsningar, ökad folkhälsa och behovet av träffpunkter, inte minst i norra Kalmar.

Budgetpremiär för Vänsterpartiets nyvalda kommunalråd Lilelotte Ross. Hon lyfte fram mötesplatser och jämlikhet, medan Dzenita Abaza (S) ville minska tiden för nyanlända att komma ut i arbetslivet.
Foto: Mats Holmertz
Budgetpremiär för Vänsterpartiets nyvalda kommunalråd Lilelotte Ross. Hon lyfte fram mötesplatser och jämlikhet, medan Dzenita Abaza (S) ville minska tiden för nyanlända att komma ut i arbetslivet.

– Vi ska nu gå igenom alla kommunala lokaler för att hitta fler mötesplatser, sade hon.

En nyhet i budgeten är Flytta hemifrån-garantin. Den innebär att alla personer mellan 18 och 25 år garanteras en lägenhet hos Kalmarhem inom sex månader.

En annan garanti är att satsningen på ökad bemanning inom omsorgen ska fortsätta. Här har kommunen avsatt 10 miljoner kronor, oavsett hur det går med kommande statsbidrag.

Fakta

Majoritetens budget i siffror

4

miljarder kronor är budgetens totala omsättning.

42

procent av kostnadsökningen beror på höjda löner.

4

miljoner anslås till utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd för ökade vistelsetider i förskolan.

10

miljoner kronor avsätts för att fortsätta den särskilda satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen.

350

miljoner är taket för kommande skattefinansierade investeringar.

21:81

kronor är den föreslagna kommunala skattesatsen för 2019. Fullmäktige tar beslut i nästa vecka.

9,2

miljoner blir höjningen av elevpengen för Kalmars gymnasieelever.

Visa mer...