Räddningsinsatsen vid Moskogen avslutad

Kalmar Artikeln publicerades
Brand vid Moskogens avfallsanläggning.
Brand vid Moskogens avfallsanläggning.

Den 6 augusti började det att brinna i ett sopberg vid industrisorteringen på Moskogens avfallsanläggning mellan Trekanten och Smedby.

Räddningstjänsten fattade beslut att låta elden brinna ut och räknade med att det kunde ta ”en vecka, kanske till och med längre”.

På måndagskvällen meddelade Krissamverkan Kalmar län att Kalmar brandkår avslutat själva räddningsinsatsen.

Brandrisken har minskat i skog och mark och spridningsrisken bedöms vara över.

Eftersläckningsarbete kommer att fortsätta en tid men inom kort väntas räddningstjänsten lämna över bevakningen till avfallsanläggningens personal.