Psykologbrist påverkar öppenvården

Kalmar Artikeln publicerades

Psykiatrisk hjälp ska finnas på alla hälsocentraler, men under sommaren ser verkligheten annorlunda ut och många patienter hamnar mellan stolarna.

– Om 24 psykologer ska ha semester finns det knappast 24 stycken redo att ta över, säger Gunvor Adolfsson, primärvårdsstrateg i Kalmar län.
Drygt 30 procent av alla patienter som söker sig till primärvården lider av någon form av psykisk ohälsa. Samtliga hälsocentraler i Kalmar län ska därför kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. Men på flera hälsocentraler i länet finns det ingen psykolog stationerad.
– Vi har alltid lite brist på psykologer året runt eftersom den psykiska ohälsan har ökat. Men i och med att vi samverkar med varandra så tycker jag ändå att vi klarar oss rätt bra. Om det inte finns någon psykolog på en vårdcentral tar man in en från en annan, säger Gunvor Adolfsson.

Barometern har varit i kontakt med en person som vill vara anonym. Han upplever inte att kontakten mellan primärvården och psykiatrin har fungerat. Sedan tre år tillbaka åker han till Västervik för smärtbehandling. Under sitt senaste besök mådde han psykiskt dåligt varpå han blev skickad till psykiatriska akutmottagningen i Västervik. Därifrån fick han en remiss till psykiatrin i Kalmar, som inte ville ta emot honom.
– De tyckte inte att jag var tillräckligt psykiskt sjuk och det håller jag med om, jag ville ju bara komma i kontakt med en psykolog. Jag fick en remiss till hälsocentralen i Söderåkra, men där fick jag höra av läkaren att ”nä, vi har ingen möjlighet till psykiatrisk hjälp här, den tjänsten har varit vakant i flera år så vi kan inte hjälpa dig med någonting”.

Från vårdcentralen i Söderåkra fick han återigen en remiss till psykiatrin i Kalmar, som skickade en ny remiss, till Söderåkra.
– Jag ställer mig väldigt frågande till hur psykiatrin fungerar. Vad jag än gör så blir allting fel. Jag är inte suicidal, men jag kanske borde iscensätta ett självmord för att få hjälp?
– Jag tycker att det är en katastrof att inte öppenvården fungerar. Jag får väl byta vårdcentral till en som kan erbjuda en psykolog, men det här är inte vad man orkar ta tag i när man inte mår riktigt bra.
Gunvor Adolfsson bekräftar att det saknas psykolog i Torsås kommun. Det finns en tjänst, men personen är föräldraledig och någon ny har inte tillsatts.
– Men psykologer från Kalmar ska åka in och täcka upp, men just under sommaren kan det säkert bli så att vissa faller mellan stolarna och det är ju inte bra. Efter sommaren ska vi se över hur vi kan omfördela psykologerna, säger Gunvor Adolfsson.
Hur ska man göra om vårdcentralen man tillhör inte kan erbjuda psykiatrisk hjälp?
– Man kan ta kontakt med mig så ska vi se hur vi kan lösa det.