Spikat: Här ska Kalmars nya simhall ligga

Snurrom Artikeln publicerades

Nu är det klart var Kalmars nya simhall ska ligga mer exakt. Det blir på markområdet som omringas av Norra vägen, Värsnäsvägen och Prästkragevägen.

Ännu är inte alla detaljer kring gränserna klara. Mindre justeringar ska göras och det färdiga resultatet presenteras på fredag. Men vilken mark i Snurrom som är aktuell är ändå bestämt.

Här ska simhallen ligga

Tomten är belägen söder om Modigs nya lokaler vid Norra vägen.

Simhallens område är 4,5 hektar stort.

En skiss över hur Kalmars nya simhall skulle kunna se ut, som kommunen tagit fram som underlag i samband med planarbetet.
En skiss över hur Kalmars nya simhall skulle kunna se ut, som kommunen tagit fram som underlag i samband med planarbetet.