Pengar från Kamprads stiftelse ännu outnyttjade

Kalmar Artikeln publicerades
Kalmar och Södra Tjusts pastorat två av de som nyligen beviljades stöd från Kamprads stiftelse.
Foto: Ulrika Bergström/Östran/Nyheterna
Kalmar och Södra Tjusts pastorat två av de som nyligen beviljades stöd från Kamprads stiftelse.

Bidrag på närmare 2,7 miljoner för satsningar på äldre i kyrkan återstår att delas ut. Kalmar pastorat är ett av de som nyligen beviljades stöd.

År 2016 tog Växjö stift emot fyra miljoner kronor från familjen Kamprads stiftelse. Syftet med bidraget är att ge stöd till insatser för äldre inom Svenska kyrkan och hittills har 1 330 000 kronor delats ut. Samtidigt är närmare 2,7 miljoner fortfarande outnyttjade.

Nyligen beslutade stiftelsen att ytterligare sju bidrag på totalt 730 000 ska delas ut. Bland dem är Kalmar pastorat som mottar 150 000 kronor och Södra Tjusts pastorat som mottar 56 000 kronor för sin kursverksamhet ”KulTur för äldre”. Övriga som beviljats bidrag är Gislaved, Ryssby, Virkestad-Härlunda och Vislanda-Blädinge pastorat samt Södra Ljunga församling.

Fram till den 1 oktober har Svenska kyrkans församlingar i Småland och på Öland möjlighet att söka pengar.