Pårydsbadets framtid utreds - betongen spricker

Påryd Artikeln publicerades
Pårydsbadet börjar bli slitet och är i behov av renovering.
Foto:Suvad Mrkonjic
Pårydsbadet börjar bli slitet och är i behov av renovering.

40-åriga Pårydsbadet börjar sjunga på sista versen. Efter en vattenläcka har betongen vittrat. Något måste göras, vad ska klarläggas nästa år.

Inte bara simhallen i Kalmar är i dåligt skick. Även Pårydsbadet, som har uppnått samma ålder, krisar.

– Problemet med bassängen är att den läcker. Då fick vi sprickor i betongen i båda stora och lilla bassängen, säger Kjell Franzén, volontär på badet.

Det bekymret löstes tillfälligt med att lägga i en gummiduk på botten för att täta hålet. Men på sikt måste det till mer. Bassängen ägs av kommunen och en inledande inspektion är utförd. En större besiktning kommer att ske nästa år och någon gång i juni tros det finnas svar på frågan om det räcker med en reparation eller om bassängen ska bytas ut helt och hållet. Faller valet på det senare alternativet sätts en större apparat i gång, eftersom det då blir fråga om en investering av rang. Men nästa sommar rullar allt på som vanligt.

Det är IFK Påryd som står för verksamheten i bassängen. Modellen med föreningsliv som står för driften är under diskussion även för Kalmarhems eventuella poolbyggen i Smedby, Oxhagen och Norrliden.

Bengt Jansson, ordförande i IFK Påryd, kan rekommendera föreningar att ta på sig ansvaret, men med viss tvekan.

– Det är ganska jobbigt och ett ansvar. Men Påryd är långt från havet så badet behövs. Det ligger intill skolan som har en oerhörd nytta av bassängen. Det finns inga barn i Påryd som inte kan simma. Vi gör det för samhället och för föreningen, säger Bengt Jansson.

Intäkterna ger också ett välkommet tillskott till föreningens ekonomi.

– Det ger en hel del. Annars skulle vi inte hålla på.