Överläkaren: ”Vi har inte fått något besked från ledningen”

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Anders Johansson

För att vårda akut hjärtsjuka människor och upprätthålla patientsäkerheten krävs specialiserade sjuksköterskor. Det är något som ofta glöms bort i diskussionen, menar överläkaren David Olsson som tror att hösten på medicinkliniken kommer att bli tuff.

David Olsson är tillsammans med Jörg Carlsson överläkare på medicinklinikens hjärtsektion. De har tidigare lyft frågan om att skära ner på antalet vårdplatser som ett sätt att upprätthålla kvaliteten på den avancerade vård som de ansvarar för. Beskedet från sjukhusledningen har då varit att alla vårdplatser ska hållas öppna och att personalbristen ska lösas med fler hyrsjuksköterskor.

– Det är väldigt kostsamt för verksamheten när personer med så här viktig kompetens slutar. Det kan bli väldigt svårt under hösten som det ser ut just ju. Vi har inte fått något besked av avdelningschef eller verksamhetschef om man har lyckats få tag på personal för att täcka höstens behov, säger David Olsson, kardiolog och överläkare.

Hjärtsektionen vårdar akut hjärtsjuka människor länssjukhusets upptagsområde. Utöver det har man en länsövergripande verksamhet för kranskärlsröntgen, akut infarktvård samt operation av hjärtstartare och hjärtsviktspacemaker. För detta är de i behov specialiserade sjuksköterskor. Det är något som enligt David Olsson inte är helt enkelt att hitta.

– Det är viktigt i den här diskussionen att det inte bara handlar om antal sjuksköterskor. Man kan inte rekrytera vem som helst, utan man måste ha rätt kompetens för att den här verksamheten ska fungera, säger sektionsöverläkaren.

Han tycker också att den interna och den mediala diskussionen ofta handlar om arbetsmiljön och att anställda säger upp sig och betonar vikten av att inte glömma bort patientsäkerheten.

– I slutänden handlar ju det här om att vi ska kunna bedriva den vård som vi gör för de patienter som behöver den. Men en god arbetsmiljö är viktig för att man i längden ska trivas och vilja vara kvar på sitt arbete.