Oskygg lodjursunge attackerade höns – har avlivats

Kalmar Artikeln publicerades

Ett lodjur som vid upprepade tillfällen angripit höns på en fastighet i västra delen av Kalmar kommun har avlivats genom skyddsjakt.

Det har inte kunnat fastställas om det är samma lodjur som rörde sig i centrala Kalmar.

Trots att djurägaren utförde akutåtgärder och angreppen upphörde, lämnade lodjuret, en ensam unge, inte fastigheten.

”Den har under de tre senaste veckorna uppvisat ett onormalt beteende genom att uppehålla sig intill människor och har inte gått att skrämma från fastigheten”, skriver Länsstyrelsen i Kalmar län i ett pressmeddelande.

På måndagen fattade myndigheten beslut om skyddsjakt.

”Länsstyrelsens bedömning var att lodjuret uppvisade ett oskyggt och oönskat beteende, och att Länsstyrelsens riktlinjer för skyddsjakt på lodjur var uppfyllda.”

Lodjuret sköts på den aktuella fastigheten på måndagseftermiddagen.

I pressmeddelandet står det att det inte fanns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt och att jakten inte kommer att påverka lodjursstammens bevarandestatus i Kalmar län eller Sverige.

Det har inte kunnat fastställas om det rör sig om samma lodjur som förra veckan sågs i centrala Kalmar.

Djuret kommer att obduceras på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.