Nya mentorer ska ge mer tid för undervisning

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmarsundsskolan blir först ut med heltidsmentorer. Två lärare frikopplas helt från undervisning och ska i stället koncentrera sig på sociala kontakter.

– Det stora målet är att bygga broar mellan skola och hem, säger rektor Ulf Nilsson.

Barometern träffar honom och de två nytillsatta heltidsmentorerna Johanna Gyllenvind och Mikael Åberg på Kalmarsundsskolan någon dag före skolstarten.

De är båda lärare, men frikopplas nu från all undervisning och ansvarar i stället för kontakterna mellan elever och pedagoger och mellan föräldrar och skola.

– Vi får någon slags spindelfunktion, säger Johanna Gyllenvind.

Skolförvaltningen ser pilotprojektet på Kalmarsundsskolan främst som ett sätt att förbättra arbetsmiljön för lärarna.

– Den grundläggande tanken är att göra läraryrket mer attraktivt, säger Mats Linde, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun.

Han pekar på att många lärare känner sig splittrade av för många olika arbetsuppgifter under skoldagen.

– Sedan är lärare olika bra på olika saker. En lärare kanske är hur bra som helst i klassrummet, men inte den bästa i kontakten med vårdnadshavarna, säger han.

Idén är alltså att skolans undervisande lärare får specialisera sig mer på just undervisning, medan de två heltidsmentorerna tar över till exempel utvecklingssamtalen och fortlöpande dokumentation.

– Vi ska röra oss bland eleverna och vara med på lektioner, och om det uppstår en konflikt kan vi ta den direkt utan att resten stannar av, säger Mikael Åberg.

Mats Linde berättar att systemet finns på några andra skolor i landet.

– Men det är inte jättevanligt och Kalmarsundsskolan är först i Kalmar.

Till att börja med införs två heltidsmentorer, en i årskurs sju och en i åttan, och varje mentor ansvarar för ett 80-tal elever.

– Vi har tyckt att det är viktigt att heltidsmentorerna också är lärare, det underlättar bland annat kontakterna med andra pedagoger. Men jag har hört att man på andra håll har använt andra yrkesgrupper, som socionomer, säger Mats Linde.

Rektor Ulf Nilsson hoppas och tror mycket på projektet, precis som förvaltningschefen.

– Projektet pågår det här läsåret, men förhoppningen är att det blir permanent. Och nästa år går vi all in för sjuan, åttan och nian, säger Ulf Nilsson.

– Ja, nu prövar vi det här på en stor skola som Kalmarsundsskolan, och blir det bra tror vi att det kan byggas ut till fler skolor, säger Mats Linde.