Nomineringsgrupperna i kyrkovalet

Kalmar Artikeln publicerades

Arbetarepartiet Socialdemokraterna:

Vill ha en kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt. Vill att kyrkan ska vara en öppen folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen. En kyrka som utstrålar gudstjänstglädje fortsätter att vara betydelsefull för många.

Borgerligt alternativ:

Kyrkan ska förkunna Guds ord. Sätter församlingar och pastorat först. Kyrkan ska tjäna människor som behöver stöd och hjälp. Vill inte att Svenska kyrkan ska utnyttjas för någon politisk rörelses syfte.

Centerpartiet:

Vill ha en öppen välkomnande folkkyrka med mångfald. Svenska kyrkan ska vara en modig kyrka som ska stå upp och vara tydlig i det kristna budskapet.

Frimodig kyrka:

Vill ha en kyrka fri från partipolitik och vill söka sig tillbaka till kyrkans rötter. Frimodig kyrka vill ersätta "politiken" med Jesus i centrum".

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Vill ha en levande kyrka med levande församlingar och ett rikt gudstjänstliv. Vill forma nya generationsövergripande gudstjänstformer.

Miljöpartister i Svenska kyrkan: Klimat och miljö står överst på agendan. Vill hushålla med resurser, ha mer solceller på församlingsbyggnader och hyggesfritt skogsbruk. Vill att kyrkan är en trygg plats för tröst och stöd för människor oavsett trosinriktning.

Partipolitiskt obundna: Vill bryta partipolitiseringen. Huvudfrågorna är inte partipolitiska utan teologiska. Vill ha mångfald och respekt i Svenska kyrkan och tror att olika traditioner kan leva sida vid sida, med respekt.

Sverigedemokraterna: Svenska kyrkan ska vara tydlig med sin kristna identitet. Kyrkan ska förstärka arbetet med att värna, vårda och visa kulturarvet. Vill se en offensiv folkkyrka där kristna tron och identiteten är stark och kärleken till det egna landet ska vara naturlig.

Vägen: Sätter Kristus i centrum. Helt fritt från parti- eller blockpolitik. Tycker att Svenska kyrkan ska stå upp för mänskliga rättigheter och arbeta för integration.

Vänstern i Svenska kyrkan: Öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle. Svenska kyrkan ska vara en demokratiskt styrd organisation där alla

känner sig välkomna. Alla präster ska viga par oavsett kön.

Öppen kyrka: Vill prioritera diakonin. Står för tillgänglighet i vid mening. Vill fira gudstjänst vid olika tidpunkter, olika veckodagar och även på mindre platser för att möta människors förändrade livsmönster. Önskar ökad flexibilitet och tillgänglighet. Vill se en kyrka i samtiden där bibeln ska tolkas i nuet med öppenhet mot andra kyrkor och religioner och med engagemang i samhällsfrågor.

Källa: Svenska kyrkan.

Övriga, lokala alternativ i valet till kyrkofullmäktige:

Borgerlig samling: Vill att evangeliet om Jesus Kristus ska erbjuda alla. Kulturarv i form av kyrkobyggnader, musik och kyrkokonst ska bevaras och utvecklas. Vill att Svenska kyrkan ska vara en välfärdsaktör som bidrar till social omsorg om människor.

Samling för kyrkan i Förlösa-Kläckeberga församling: Vill vårda kyrkor, församlingsmedlemmar och personal. Vill satsa på bra församlingsverksamhet, bra ungdomsverksamhet och bra äldreverksamhet.

Politiskt fria i Södermöre pastorat: Vill se en synlig och aktiv kyrka som tröstar, glädjer och inspirerar. Församlingslivet är grunden för en levande kyrka och fokus ska vara på gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.

Samling för kyrkan i Ryssby Åby-Pastorat: Premiär för samlingslista. Vill se en öppen kyrka för alla med bra barn- och ungdomsverksamhet. Den kristna tron kan ta olika uttryck, det ska finnas utrymme för det i kyrkan.

Kyrkans framtid i Dörby-Hossmo pastorat: Ser som syftet med verksamheten att människor ska leva och växa i tro på Kristus. När människor möts i högmässa och bön blir skapas församlingen.

Gemenskap för alla i Dörby-Hossmo pastorat: Vill att församlingen ska vara levande och engagera så många som möjligt. Svenska kyrkans gudstjänster ska beröra, ge livsmod och glädje.