Nej till ny trappa i gamla posthuset

Kalmar Artikeln publicerades
Tengboms förslag till ny trappa på ena sidan av posthusets gamla kassahall får inte byggas, länsstyrelsen säger nej. Posthuset är byggnadsminne och kassahallens ”rumsliga karaktär” får inte förvanskas.
Foto: Arkitektbyrån Tengbom
Tengboms förslag till ny trappa på ena sidan av posthusets gamla kassahall får inte byggas, länsstyrelsen säger nej. Posthuset är byggnadsminne och kassahallens ”rumsliga karaktär” får inte förvanskas.

Länsstyrelsen säger nej till en fristående trappa när det gamla posthuset ska byggas om och bli nytt bibliotek.

– Vi har en alternativ lösning, säger Per Holm.

Han är enhetschef på fastighetsägaren Klövern och berättar att länsstyrelsens avslag var ganska väntat.

– Ja, vi misstänkte att det kunde bli så och har parallellt jobbat fram en alternativ lösning med en trappa inne i kontorshuset. Men vi ville få saken prövad, säger han.

– Trappan behövs, och kontorshuset är inte skyddat som kassahallen.

Fastighetsbolaget Klövern har ansökt om två större förändringar inne i posthuset. Dels vill man göra tre större öppningar mellan kassahallen och den långsmala kontorsbyggnaden längs Postgatan, dels bygga en fristående trappa från kassahallen upp till andra våningen.

Dessutom vill man bygga en ny entré mot Postgatan, samtidigt som den ursprungliga ingången mot Sveaplan behålls.

Länsstyrelsen säger ja till öppningarna mellan byggnaderna och till en ny entré, men nej till trappan. Enligt länsstyrelsen skulle trappan störa kassahallens rumsvolym och ”konkurrera med rummets primära konstnärliga motiv.” Sammantaget bedöms att trappan ”skulle ge en påtagligt negativ påverkan på rummets karaktär.”

Beskedet från länsstyrelsen kom inte som någon större överraskning för fastighetsägaren, och påverkar inte tidsplanen i sig. Ändå har bibliotekets inflyttningsdatum flyttats fram ett halvår till årsskiftet 2019/20.

– Av olika andra anledningar har det blivit så, säger Per Holm, och berättar samtidigt att de sista hyresgästerna i kontorshuset nu håller på att flytta ut.

– Vår plan är att börja riva strax före årsskiftet, säger han.

Ombyggnaden av posthuset är första delen i en lång kedja vars slutmål är att skapa ett kulturcentrum mellan Systraströmmen och Tullslätten.

När biblioteket har flyttat ut ur sin nuvarande lokal ska den byggas om för att rymma bland annat Kulturskolan, öppna förskolan Måsen och en större samlingslokal.

Även den gröna Bernhardinaskolan och det röda Bollhuset, som nu används av utlokaliserade Djurängsskolan, ingår i kulturpaketet.

Områdets utemiljö ska också göras om, så att de olika verksamheterna knyts ihop. Bland annat ska Postgatan göras om till en gångfartsgata med mer plats för gående. Det i sin tur påverkar P-situationen i området.

Fakta

Invigdes 1947, byggnadsminne 1994

Posthuset vid Sveaplan ritades av arkitekten Lars-Erik Lallerstedt och invigdes 1947. 1993 flyttade posten ut och 1998 blev delar av byggnaden kårhus för Kalmars studenter. Den stora öppna kassahallen har stått tom sedan Saluhallen flyttade ut 2014.

Posthuset blev statligt byggnadsminne 1994, vilket innebär att byggnaden inte får rivas och det yttre får inte ändras. Kassahallen får inte göras om genom våningsbyggnad eller annat och den rumsliga karaktären får inte förvanskas.

Visa mer...