Nämnd dröjde med handlingar – får kritik

Kalmar Artikeln publicerades

Överförmyndarnämnden i Kalmar får kritik av länsstyrelsen efter att ha dröjt med att lämna ut handlingar och att svara på frågor.

Historien började för några år sedan när dottern till en man blev tilldelad en förvaltare. Trots att mannen gjort hembesök hos förvaltaren, mejlat och besökt ansvarig på enheten har han inte fått ut någon årsredovisning för 2015. När sedan mannen via mejl fick reda på att förvaltaren sagt upp sitt förvaltarskap blev han misstänksam om att något inte stod rätt till. När det hade gått sju veckor utan respons gjorde han därför en anmälan till länsstyrelsen.

I ett yttrande till länsstyrelsen erkänner nämnden att den brustit vad gäller svarstid och utlämnande av handlingar. Anledningen till förvaltarens avhopp sägs inte vara för att uppdraget var felaktigt utfört.

Eftersom länsstyrelsen har tillsyn över nämnden har den nu tagit ställning till om det finns brister i handläggningen. Och trots att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att få ut handlingar får den nu kritik för att den brustit i serviceskyldighet och handläggning av utlämnade handlingar.