Morddömda paret överklagar domen

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

Både mannen och kvinnan vill att HD tar upp Förlösamordet till ny prövning.

Kvinnan, dotter till den mördade Göran Lundblad, anser genom sin advokat att såväl tingsrätten som hovrätten drog felaktiga slutsatser av bevisningen.

Hon vill därför att Högsta domstolen, HD, beviljar prövningstillstånd och tar upp målet igen och antingen friar henne eller kortar det 18-åriga fängelsestraffet.

Även kvinnans före detta pojkvän är missnöjd med domen och har lämnat in en ansökan om prövningstillstånd.

Att HD tar upp brottmål till ny prövning är ovanligt men i det här fallet finns tillräckliga skäl, menar 23-åringens advokat Thomas Magnusson.

– Polisen har inte ens försökt utreda om det kan finnas en alternativ gärningsman. Vi vill få prövat om den bevisning åklagaren la fram verkligen är tillräcklig, säger Thomas Magnusson.