Missade tumör – patient avled

Kalmar Artikeln publicerades

Vid en röntgen missade Länssjukhuset i Kalmar att en kvinna hade en tumör i lungan.

Två år senare upptäcktes cancern och kvinnan avled kort därefter.

Efter en snabb förändring i sitt allmäntillstånd och smärtor sökte en kvinna vård på Länssjukhuset i Kalmar i februari förra året. Vid en undersökning visade det sig att kvinnan hade metastassuspekta förändringar i lever, ländrygg och bäcken samt en tumör i nedre delen av höger lunga.

I mitten av mars flyttades kvinnan till Geriatriska kliniken. I slutet av månaden avled hon.

Kvinnan hade två år tidigare vårdats på sjukhuset för sina hjärtbesvär. Då gjordes också en datortomografi som inte påvisade någon tumör.

Men efter att IVO eftergranskat ärendet framkom att det i den lex Maria-utredning som gjordes efter kvinnans död gick att påvisa att tumören fanns redan då.

IVO kritiseras nu länssjukhuset för den bristfälliga bedömningen av röntgenbilderna och menar att kvinnan inte fick en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.