Miljonsatsning ska ge Giraffen ett lyft

Visby Artikeln publicerades

Giraffens köpcentrum ska genomgå en omfattande upprustning och förnyelse. Ägarna, pensionsbolaget Alecta, förbereder en mångmiljonsatsning för att göra Giraffen mer attraktivt.

Köpcentret Giraffen var under många år Kalmar kommuns självklara handelscentrum. Men under de senaste åren har konkurrensen, inte minst från Hansa city, blivit allt tuffare.

Men nu ska Giraffen väckas till liv. Alecta kommer under hösten att presentera detaljerna i satsningen som ska förvandla Giraffen till ett modernt handelscentrum.

– Giraffen är fortfarande ett köpcentrum med stor dragningskraft. Varje år kommer 6,2 miljoner besökare dit och den totala omsättningen ligger på 1,2 miljarder kronor. Men vi vill göra något nytt, något bättre. De förändringar vi nu planerar för ska göra Giraffen redo för att möta morgondagens utmaningar, säger Christofer Salmén, ansvarig för Alectas direktägda handelsfastigheter.

Förberedelserna inför satsningen i Kalmar har pågått under flera år. Diskussioner har förts mellan Alecta, företagen på Giraffen och Kalmar kommun.

– Vi planerar för en stor förändring. Vi har precis genomfört ett liknande projekt med handelscentrat A6 i Jönköping. Det arbetet har vi lärt oss väldigt mycket av, nu tar vi med oss de lärdomarna till Kalmar. Med tanke på hur Kalmar kommun växer är målet att Giraffen inte ska vara en extern handelsplats, den ska vi bygga om till ett stadsdelscentrum, säger Christofer Salmén.

Ett av skälen till storsatsningen är utvecklingen i Kalmar. Nya bostadsområden, nytt universitet och växande befolkning gör Kalmar attraktivt att satsa i.

– Vi har i dag flera lediga lokaler i Giraffen, det har vi delvis planerat för själva. Det behövs lediga ytor för att kunna omplantera lokalerna. Det vi vill göra nu är att med nya aktörer, exempelvis restauranger och nya butiker göra en mötesplats av Giraffen, inte bara en plats dit man gör ett snabbt besök för att handla, förklarar Christofer Salmén.

Planerna för Giraffen innehåller i planeringsstadiet flera överraskande detaljer. Bostäder och förändrad infrastruktur är två.

– Vi vill att det ska vara enklare att ta sig till Giraffen, både som gående och som cyklist. Vi i Alecta är inte främmande för att vara med och finansiera olika infrastrukturlösningar. Sedan ser vi över möjligheterna att bygga ut Giraffenområdet med bostäder. Det är en spännande tanke men då krävs en planändring, fortsätter Christofer Salmén.

Vad kommer satsningen att kosta? Talar vi tiotals miljoner kronor?

– Jag vill inte kommentera kostnaden i dag, men vi talar om mer pengar än tiotals miljoner kronor. Vi kommer att presentera detaljerna under hösten 2017, vi ska bara slutföra alla diskussioner först, säger Christofer Salmén.

Fakta

Alecta

Alecta är Nordens största pensionsbolag som förvaltar tjänstepensionen för 2,3 miljoner människor och 34 000 företag i Sverige. Totalt förvaltar bolaget 800 miljarder kronor 2017.

Grundades 1917 och ägs av kunderna. Alecta är en av Stockholmsbörsens största ägare.

Alecta äger ensamt eller i delägande fastigheter i Sverige värda 55 miljarder kronor.

Visa mer...