Mer än vartannat barn döps i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades

Trots att fler väljer att gå ur Svenska kyrkan är det ändå många som stannar kvar och döper sina barn.

Ungefär 90 000 personer valde att lämna Svenska kyrkan förra året. Trots det döptes drygt två av fem födda barn ifjol. Totalt döptes 51 700 personer.

I Kalmar län döptes mer än varannat nyfött barn under året som gick. Flest dop gjordes i Borgholms kommun som även toppar i Sverigelistan. Alla barn som föddes i kommunen döptes.

– Det finns skillnader mellan kommunerna. Det handlar om i vilken mån man håller fast vid den kyrkliga traditionen. Man kan se att det är lite lägre i storstäderna. I vissa stift är det vanligare att man både döper sina barn och konfirmeras, säger Pernilla Jonsson chef för analysenheten på Svenska kyrkan till Nyhetsbyrån Siren.

I Kalmar kommun föddes under 2016 779 barn. 462 av dessa döptes.