Många mötesplatser men inga egna kontor

Kalmar Artikeln publicerades
Ljus och rymd dominerar hus Radix, som snart blir säte för personal och studenter inom konst, humaniora och samhällsvetenskap. Vicerektor Bo Bergbäck visade runt på torsdagen
Foto: Mats Holmertz
Ljus och rymd dominerar hus Radix, som snart blir säte för personal och studenter inom konst, humaniora och samhällsvetenskap. Vicerektor Bo Bergbäck visade runt på torsdagen

Mötesplatser, inomhusträd och arbetsytor utan egna kontor. Dessutom stora salar för bild, drama och tv-produktion. Så kan universitetets nya hus Radix sammanfattas.

Radix betyder rot på latin och det är där som fakulteterna för konst och humaniora och samhällsvetenskap håller på att flytta in.

– Rot, det är där något växer, men också där man kan utforska något, säger vicerektor Bo Bergbäck när han tillsammans med kommunikatör Ted Durdel visar runt i de två byggnader som utgör västra delen av Linnéuniversitetet.

Förutom hus Radix handlar det om hus Magma, som betyder stor, och som också är största huset på nya universitetskajen. Där ligger sedan tidigare sjöfartshögskolan, men nu har byggnaden byggts både på och till för att också rymma den tekniska fakulteten.

– Här är en helt annan arkitektur än i hus Vita, säger Bo Bergbäck och visar på den bronslackerade aluminiumfasaden mot söder, som växlar färg med ljuset.

De fyra Black olive-träden växer inne i hus Radix och är en del av studenternas invändiga mötesplats. Utanför ligger amfiteatern Alvaret, med Agneta Blads plats.
Foto: Mats Holmertz
De fyra Black olive-träden växer inne i hus Radix och är en del av studenternas invändiga mötesplats. Utanför ligger amfiteatern Alvaret, med Agneta Blads plats.

Gården mellan Radix och Magma har döpts till Alvaret och är utformad som en amfiteater. Tanken är att den ska bli en mötes- och studieplats för studenter, precis som den invändiga motsvarigheten, på andra sidan glasväggen. Där inne finns också fyra högst levande träd.

Några våningar upp håller kanslipersonalen för konst och humaniora precis på att flytta in. De har, till skillnad från de anställda i hus Vita och Magna, inga egna kontor, utan ska varje arbetsdag välja arbetsplats i en öppen miljö.

Danska arkitektfirman Christensen har formgivit hus Radix och Magma, som skiljer sig mycket mot hus Vita. Aluminiumfasaden växlar färg efter ljuset.
Foto: Mats Holmertz
Danska arkitektfirman Christensen har formgivit hus Radix och Magma, som skiljer sig mycket mot hus Vita. Aluminiumfasaden växlar färg efter ljuset.

– Det gäller att jobba in nya arbetssätt, säger Carina Boman, fakultetshandläggare och flyttkoordinator.

Här finns också stora salar för bild och konst, och för all sorts medieproduktion.